Zpožděné vyplácení státních dotací a rok od roku se snižující množství peněz, které vůbec do sociálních služeb putuje. Věčný evergreen, který však už nehodlají organizace snášet. Nyní plány vlády nadzvedly ze židle poskytovatele protidrogových služeb.

Připojit se k otevřenému dopisu se rozhodlo i královéhradecké sdružení Laxus. Jaké největší obtíže vidí jeho ředitelka Jana Vondrová?
Občanské sdružení Laxus se připojilo k otevřenému dopisu, který byl odeslán premiérovi a vládě z důvodu neustálého krácení peněz, putujících do sociální sféry. Co si od toho slibujete?
Otevřený dopis nekritizuje „krácení peněz, putujících do sociální sféry“, ale zcela konkrétně poukazuje na to, že se již několik let snižují státní dotace na protidrogovou politiku a opožďuje se jejich vyplácení. Finance od státu letos na náš účet dorazily až na začátku srpna, přitom schváleny byly již v březnu. Letos se tak dostáváme do kuriózní situace: měli bychom pomalu připravovat žádosti o dotace na rok 2011 a ještě přitom nemáme všechny finance, které měly zabezpečit fungování organizace v roce 2010. Od dopisu si slibujeme, že zviditelní problém, který nás a další organizace, poskytující služby v protidrogové oblasti, trápí. Prosté dotazování, co s penězi od státu je a bude, prostě letos nestačilo. Smysluplnou odpověď na to, co se děje, nám nikdo nedal. Druhou, nedílnou součástí dopisu, je ale i varování, co se stane, pokud budou naše služby omezovány nebo uzavírány. Lehce může dojít k tomu, že se začnou šířit žloutenky, stoupne počet nakažených virem HIV a o pár let později se budou muset vynakládat stamilionové částky na jejich léčbu.

Co toto krácení peněz pro organizaci znamená? Může mít i nějaký obzvlášť
citelný dopad na klienty, že byste museli některý typ služeb zrušit či omezit?
V současné době jsme již museli přikročit ke snížení úvazků v smbulantních centrech. Jisté je tedy to, že pravděpodobně nepokryjeme zájem všech klientů, prodloužíme jejich objednací dobu nebo omezíme frekvenci konzultací. V důsledku to znamená, že někteří klienti se k nám nedostanou vůbec, někteří ambulantní léčbu přeruší, a budou tak ohroženi svou závislostí znovu.

Jak se tato situace dotkne protidrogových služeb poskytovaných v celém Královéhradeckém kraji?
Pokud nedojde k rychlé nápravě, tedy ke změně systému financování a minimálně stabilizování objemu financí, které do našich služeb ze strany státu každoročně plynou, může dojít, a to v horizontu již jednoho roku, k omezení našich služeb. A to ve smyslu jak omezení provozní doby a snížení počtu personálu v jednotlivých službách, tak i ve smyslu zrušení některých služeb, tedy uzavření zařízení, která v regionu fungují již více než deset let. Tato situace by měla pro region v dlouhodobém horizontu nedozírné následky spočívající v nárůstu infekčních nemocí i kriminality.

Čerpáte finance i z jiných zdrojů nežli jen od státu? A neměly by neziskové organizace právě více oslovovat soukromý sektor, než jen spoléhat na stát?
Kromě státních zdrojů využíváme i finance z krajských a obecních rozpočtů. Mimo jiné jsou dva naše programy zapojeny do Individuálních projektů Královéhradeckého kraje, takže fungují v podstatě také z peněz Evropské unie. Provoz organizace dotuje samozřejmě i město. Jak již bylo ale řečeno, potíže jsou právě se státními penězi. To, že se spoléháme na stát, je přece logické – zabezpečujeme služby, o které stát stojí a sám je nerealizuje. Co se týče sponzorů, těch opravdu moc nemáme. Drogy jsou přece jen méně populární než například sport. Jakkoliv to ale bude, hlavní část prostředků by asi měla plynout ze státní kasy. Chráníme veřejné zdraví a poskytujeme služby občanům tohoto státu.
SILVIE ŠPRYŇAROVÁ
ANKETA: Jsou peníze putující do sociálních služeb dostatečné?


Hana Čížková

62 let, důchodce

Dostatek peněz není, protože se peníze dávají všude jinam, jen ne na sociální služby. Výběr sociálních služeb nemohu posoudit, protože jsem je zatím nepotřebovala.
Kateřina Zemánková

40 let, podnikatelka

Lidé si na nedostatek peněz nemohou stěžovat. Myslím, že je zde například příliš dlouhá mateřská. Lidé si moc zvykli na komfort, který tady v České republice máme.
Adam Burkuš

26 let, manažer

Peněz na sociální služby je víc než dost. Za rok projde přes ministerstvo práce a sociálních věcí více než 550 milionů korun. Vím to, protože jsem v této oblasti pracoval.
Evžen Jurkas

79 let, důchodce

Z toho, co čtu a poslouchám v televizi, zjišťuji, že sociální ústavy bojují o existenci. Mají peníze vždy tak na měsíc, dva a poté řeší, co bude dál s lidmi, o které se starají. To není dobře.
Radek Maňásek

27 let, manažer

Dostatek peněz určitě je, dávky pro nepracující jsou až moc velké. O dostatku sociálních služeb nemám představu, ale když jsme potřebovali domov důchodců, tak nebyl problém. (vre)