S optimalizací sítě základních škol chce magistrát začít co nejdříve. Na čtvrtečním veřejném zasedání město potvrdilo, že se bude jednat o dlouhodobý, ale nutný proces.

Kvalita výuky versus počet dětí


„Optimální počet žáků ve třídě, aby byla udržena kvalita výuky a zároveň bylo dostatek financí na platy učitelů, je 25. V současnosti je průměrný počet žáků na třídu 22, což je neudržitelné,“ prozradil náměstek primátora Martin Soukup. Dodal, že nikde není řečeno, že ke sloučení musí dojít, pokud ředitelé předloží jiný reálný návrh, aby byl zvýšen počet žáků na třídu. Rodiče mají největší obavy z opětovného nárůstu dětí a následovného počtu 30 žáků ve třídě.

„K tomuto nemůže dojít. A pokud, pak by na školách byly dostatečné rezervy,“ oponoval Vladimír Springer, předseda komise pro výchovu a vzdělávání zastupitelstva.

„Je pravda, že počet dětí v prvních třídách klesá. Ale nemyslím si, že sloučení je v tuto chvíli jediným řešením,“ podotýká ředitel ZŠ Sever Karel Rott. V hlavě už má dva návrhy, jak by se dalo stejného cíle dosáhnout i jinou cestou. „Některé školy mají speciální třídy, které jsou prostě početně nižší. Kdyby došlo ke sloučení už v příštím roce, neumím si to představit,“ dodává Rott.

Kritikou se nešetřilo i vzhledem k termínu, který byl zvolen. „Začít jednat těsně před prázdninami se mi nezdá úplně korektní,“ dodal ředitel ZŠ Habrmanova Jiří Záleský.