Palbě kritiky za příliš dlouhé procesy čelí už řadu let česká justice. Soudy se ale jako jeden muž brání: My za průtahy nemůžeme!
„Snahou soudu vždy je, aby věc byla vyřešena co nejdříve. Ale třeba v občanskoprávních sporech je průběh z velké části v rukou účastníků, kteří často nemají zájem na rychlém ukončení,“ uvedl mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Michal Strnad.

V justičním hradeckém paláci pracuje 84 soudců. Podle propočtu ministerstva spravedlnosti je obsazen pouze z 90 procent. Podle Strnada pracují některé úseky na hranici objektivních možností. Ale i tak se prý průměrná doba řízení výrazně neliší od ostatních evropských zemí s obdobným právním systémem.
V trestním řízení je soud podle mluvčího vázán pevnými lhůtami. „Do tří měsíců od napadení žaloby musí být nařízeno hlavní líčení nebo věc jinak vyřešena. U občanskoprávních věcí takové lhůty nejsou, soud proto nařizuje jednání postupně.“

V průměru nejdéle trvají konkursní řízení.

„To je ale dáno právní úpravou, která z různých důvodů neumožňuje rychlý konec. Mohou trvat pět i deset let. Typickým příkladem jsou konkursy prohlášené na zkrachovalá zemědělská družstva nebo velké podniky,“ řekl Michal Strnad.

Na Okresním soudu v Hradci pracuje v současnosti pětadvacet soudců. Například v občanskoprávních sporech, jako jsou rozvody, nebo žaloba o zaplacení dlužné částky, začínají líčení nejpozději do dvou měsíců.

„Zodpovědný soudce nemůže mít zaviněné průtahy v jednání. Okolnost, že řízení trvá delší dobu, může mít i jiné příčiny. Delší dobu trvají skutkově složité spory, ve kterých je nezbytné vyslechnout řadu svědků a nechat vypracovat znalecké posudky,“ vysvětluje jeden ze soudců okresního soudu Jindřich Rajman.

Okresnímu soudu chybí hlavně matky

Z devětadvaceti soudců, které zaměstnává okresní soud, jich nyní chodí do práce 25. „Ostatní jsou na mateřské dovolené,“ řekl předseda Okresního soudu v Hradci Jiří Veselý.

Je absence „matek“ znát?

Každý chybějící soudce musí být nahrazen. Nové případy se rozdělují mezi ostatní.

Netrpí s nárůstem případů kvalita práce soudců?
Přímá úměra tam není. Může se to ale projevit na délce řízení. Soudci nestíhají nařizovat věci v rychlosti, jak by stačili, kdyby byli v plném počtu.

Takže muži jsou jako soudci lepší?
Nejsou tak hendikepovaní. Když soudkyně odejde na čtyři roky, je její návrat velmi těžký. Každý rok vychází sbírka zákonů čítající šest svazků, obdobná jako Ottův slovník naučný. Některé ženy se donutí vzdělávat i doma, ale některé ne. Je to obtížné.

Bral byste vyšší počet soudců?
Soud je obsazen. Kdyby nedocházelo k odchodům soudců na vyšší stupně justice a na mateřskou, tak by se ta práce dala zvládnout.

Jak dlouho trvá výchova nováčka?
Já jsem v justici od roku 1967. Dnešní generace je obecně právně vzdělanější než my.

Máte případy, které se táhnou třeba i několik let?
Ano. Jde většinou o komplikované občanskoprávní věci. Řízení zdržuje například zánik sporných stran, postoupení pohledávek, úmrtí a následné dědické řízení. Polovina sporů je přerušována kvůli probíhajícím konkurzům.

Chystá ministerstvo opatření, které justici zrychlí?

Uvažuje se o budování týmů složených ze soudce, vyššího soudního úředníka, asistenta soudce a vedoucí kanceláře.

Myslíte, že to pomůže?

Nejsem o tom přesvědčen. Vyžaduje to organizační opatření a personální zajištění, zejména vyššími soudními úředníky a asistenty soudců. A týmy už navíc dnes existují.

Jaká je podle vás vůbec největší bolest českého soudnictví?

Soudci by neměli vyřizovat tolik administrativy. To by měli převzít další zaměstnanci. A také bych si přál, aby se stále neměnil právní řád.