Když minulé vedení města, i přes shodu a kladné odezvy napříč politickým spektrem, shodilo plán společnosti Importal vystavět na pozemcích města polyfunkční dům následné péče a navrch parkovací dům pro 175 automobilů, zdálo se, že vazby mezi soukromníkem a městem jsou nenávratně přetrhány.

Podmínka: Parkovací dům

V posledních týdnech však nástupnická společnost Importalu – Primigenia rozjela s vedením Hradce jednání a ubezpečila jej, že na její straně zájem vystavět zdravotnické zařízeni trvá.

„Stavba polyfunkčního domu zdravotní péče je navržena tak, aby nabídla všechny potřebné služby spojené s péčí o nemocné. Navíc zde uvažujeme i o doplňkových zdravotnických službách, lékárně, ordinacích či kavárně s bufetem, což je v moderních zařízeních tohoto typu standard,“ uvedla zástupkyně investora Markéta Ondroušková.

Tyto představy má nyní na stole výbor pro územní plánování, rozvoj a investice města. A podle vyjádření jeho předsedy Oldřicha Vlasáka by snaha soukromníka nemusela přijít vniveč.

„Vítáme jakoukoli soukromou iniciativu v tomto oboru. Teď je jenom potřeba doladit všechny detaily. Ale určitě budeme tento projekt podporovat. Pokud se s investorem dohodneme, je připraven zahájit stavební práce. Dům by měl být hotov do dvou let.“

Součástí stavby má být i parkovací dům. Ten je ostatně jednou z podmínek, aby město soukromníka na své pozemky vpustilo. „Tento projekt je pořád v řešení. Parkovací dům by zčásti sloužil zdravotnickému zařízení a zčásti městu. Zatím jsme však ve fází jednání s investory,“ uvedl náměstek primátora Jiří Bláha. Pokud však projekt nakonec výbor pro plánování posvětí, ještě nebude mít vyhráno. Musí jej totiž ještě schválit Rada a zastupitelstvo.