„V soutěži Buďte inspirací chceme podpořit a ocenit ty, kteří aktivně vymýšlejí nové cesty a postupy, zároveň nezůstávají jen u nápadů a své projekty také realizují. Díky tomu zlepšují život sobě i lidem ve svém okolí. Současně chceme poděkovat i těm, kteří ve svém rozvoji myslí také na slabší a potřebné a přizpůsobují jim svá podnikání. Celé to není jen o cenách. Jde zejména o zviditelnění a šíření příkladů dobré praxe. Věřím, že se nám podaří inspirovat další, tato soutěž to má ostatně v názvu,“ uvedl v tiskové zprávě kraje radní pro regionální rozvoj Adam Valenta.

V kategorii Inovativní projekt odborná porota vybrala obec Záměl s projektem Komunitního centra Dobromysl. Obec získala jeden z místních statků, postupně jej opravuje a provozuje zde komunitní centrum. Zřídilo zde i certifikovanou přírodní zahradu. Objekt nyní slouží místním i přespolním, spolkům, dětem ve školách i školkách Charitě Rychnov nad Kněžnou nebo Utečeneckému táboru z Kostelce nad Orlicí.

Hradecký útulek leží na okraji města. Slouží hlavně opuštěným psům.
Nový personál a větší kontrola veřejnosti. Hradecký útulek čekají velké změny

V elektronickém hlasování veřejnosti získala nejvíce hlasů Místní akční skupina Nad Orlicí s projektem Technologický klub Albrechtice nad Orlicí – Tékáčko. Technologický klub – Tékáčko je určený dětem a mládeži, které mají zájem tvořit nové, interaktivní zábavné projekty, chtějí se seznámit se základy robotiky, naučit se procesy programování, orientovat se v grafickém designu a 3D tisku, pracovat s CNC nástroji, rozvíjet svoji kreativitu stavbou vlastních předmětů, nebo jen detailně pochopit, jak moderní technologie fungují a jak je využívat. Nejde o klasický kroužek, ale o profesionálně vybavenou volnočasovou aktivitu – praktickou dílnu, kde děti zkouší, bádají, objevují, kde se nebojí něco rozmontovat, chybovat a z chyb se učit.

V kategorii Inspirativní sociální podnik porotu nejvíce zaujal Propagační podnik Hradec Králové. Tato rodinná firma je od základů zaměřená na zajištění práce osobám se změněnou pracovní schopností a zaměstnává 30 osob se zdravotním postižením (95 % zaměstnanců). Sociální zacílení plní společnosti v rámci takzvané „chráněné dílny“, která vznikla již v roce 2002.

V hlasování veřejnosti nejvíce uspěl Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta z Hradce Králové. Spolek Daneta vznikl roku 1993. Zaměřuje se na práci se zdravotně postiženými osobami a zároveň provozuje chráněné dílny, v nichž získávají pracovní uplatnění osoby se zdravotním postižením. Spolek také poskytuje praxe studentům učiliště Daneta.

Pamětní desku herci Františku Řehákovi odhalili v jeho rodném Novém Bydžově.
Pan Lorenc by oslavil sto let. Známého herce si připomněl jeho rodný Nový Bydžov

V kategorii Inspirativní spolupráce výzkumného a firemního sektoru v Královéhradeckém kraji porota vybrala tři projekty:

  1. Univerzita Karlova, LF v Hradci Králové – Braident
    Výzkumníci z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové vyvinuli zdravotnický přípravek Braident, který pomáhá s léčbou onemocnění parodontitis chronica. To je po zubním kazu druhou nejčastější formou postižení chrupu. Projevuje se zánětem dásní, otoky a ústupem kosti, ve které jsou zuby pomocí periodontálních vláken ukotveny. Přípravek Braident vypadá jako splétaná nit a stomatolog jím vyplní mezeru mezi zubem, jeho kořenem a krčkem (takzvaný parodontální chobot), který vzniká vlivem zánětu. Tím zamezí návratu mikroorganismů z úst. Vlákno se poté postupně vstřebává, aby nebránilo obnově přirozeného spojení mezi povrchem kořene zubu, dásní a kostí.
  2. Univerzita Hradec Králové – Smart Parking and Charging
    Cílem projektu je vytvořit pro Hradecko-Pardubickou aglomeraci integrované řešení, které běžnému občanovi umožní prostřednictvím snadno použitelné mobilní aplikace vybrat volné parkovací místo v dané lokalitě, odnavigovat k vybranému místu a zaplatit. To, čím se projekt odlišuje od podobných smart-parking řešení je mimo jiné integrovaná podpora vozů s elektrickým pohonem.
  3. Univerzita Hradec Králové – SmartVet (podložka pod zvířata)
    Cílem je vyvinout a aplikovat komplexní monitorovací systém pro zvířata založený na neobtěžujících metodách, které umožní dlouhodobé monitorování zvířat po operaci či z jiného důvodu ponechaných v ambulanci veterinární stanice. Díky práci výzkumníků vznikla podložka vybavená senzory, která se umístí do kotce, pod klec či pelíšek zvířete, která kontinuálně odesílá na server údaje o srdečních i dechových ozvách a o fyzické aktivitě hospitalizovaného pacienta. Lékař a ošetřující personál mají přístup k informacím o aktuálním stavu zvířete prostřednictvím webové aplikace.
Den otevřených dveří se koná v neděli 15. října.
Pamatujete si Slezskou plovárnu? Takto ji možná neznáte, přijďte se podívat

Soutěž Buďte inspirací vyhlašuje Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje. V soutěží se utkali regionální aktéři, kteří přispívají svými inovativními projekty a aktivitami k rozvoji kraje, k zatraktivnění jeho území a zvýšení kvality života obyvatel. Vyhlášení vítězů se konalo v úterý 10. října v Hradci Králové.