Jak se do soutěže zapojit? Krabice od mléka, džusu či vína vypláchněte troškou vody, sešlápněte a označte samolepkou, kterou naleznete na internetové adrese www.cistykraj.cz. Na samolepce vyplníte kontaktní údaje a takto označený nápojový karton vhodíte do příslušného kontejneru označeného oranžovou samolepkou, nebo do oranžového pytle. Označené nápojové kartony budou shromažďovány do poloviny měsíce listopadu, v druhé polovině listopadu proběhne losování cen. (lk)