„O titul Oranžová stuha ČR se ucházelo třináct obcí ze všech krajů. Konkurence byla opravdu silná, a proto je třetí místo pro obec Sovětice obrovským oceněním, uvedl starosta Sovětic Aleš Krátký.

„Oranžovou stuhu obec získala za spolupráci se zemědělskými subjekty, zejména se Zemědělskou akciovou společností Mžany. Ta pořádá v obci Sovětice chovatelský den, což je hodnoceno na republikové úrovni jako jedna z nejlepších chovatelských akcí. Jedním z hlavních důvodů pro toto ocenění bylo vytvoření zázemí v místní části obce v Horních Černůtkách, kde byl založen Klub přátel koní a turistiky. Tento klub se stará o bohatý kulturní život v obci. Výborná spolupráce, která byla hodnocena, je mezi obcí a mikroregionem Nechanicko a místní akční skupinou Hradecký venkov. Poděkování patří občanům a spolkům v obou částech obce, kteří se na úkor svého volného času starají o kvalitu života a čistotu v obci," děkuje Aleš Krátký.

Soutěž Vesnice roku vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj se Spolkem pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí a ministerstvem zemědělství. Cílem je především podpořit rozmanitost a pestrost tradic jednotlivých regionů.