Po letošní výstavbě víceúčelového areálu se hodlá pustit do realizace parku poblíž kulturního domu v Černůtkách, jež pod obec spadají. „Všechno však bude záležet na penězích, zda se nám podaří získat prostřednictvím Královéhradeckého kraje dotace,“ upřesnil starosta Krátký.

Kompletní rekonstrukcí by měly projít i veškeré obecní silnice. „Chtěli bychom si nechat zpracovat pasport komunikací, kde už by byly vyznačené obrubníky či chodníky,“ upřesnil starosta.

Bezmála 150 tisíc korun již obec vložila do obnovy a záchrany lesa Skalka, který má od loňského roku celý ve svém vlastnictví.

Původně prostřední část lesa využívala těžební společnost, která ji zcela zdevastovala. Obec se proto rozhodla pro její záchranu. „Vysázeli jsme do postižené lokality mladé stromky. Nyní bychom rádi získali na tuto akci krajskou dotaci ve výši 50 tisíc korun,“ doplnil Aleš Krátký.

V neposlední řadě chtějí Sovětice postavit biologickou čističku odpadních vod, která bude fungovat na principu pročišťujících rybníků. „To je však záležitost na trochu delší dobu. Předběžně se budou náklady pohybovat kolem osmi milionů. Chtěli bychom zvládnout získat dotace do roku 2013,“ uzavírá starosta Krátký.