Obecní úřad se rozhodl po letošním nasvícení dvou centrálních soch na návsi přistoupit i k samotné opravě poškozených částí. „V těchto dnech dokončujeme osvětlení pomníku z první světové války v Sověticích a svatého kříže v Černůtkách. Náklady se pohybují kolem 30 tisíc korun. Pokud to finance dovolí, za rok se pustíme do rekonstrukcí,“ doplnil starosta Aleš Krátký.

Jeden z křížů již opraven byl. Zbývajících pět však již zub času také poznamenal a obec počítá s jejich renovací za 200 tisíc.