Za poslední týdny si i laik mohl všimnout, že s ovzduším není cosi v pořádku. Jako by Hradečáci žili pod pokličkou smogu. Některým lidem se mohlo třeba špatně dýchat. Po slunci nebylo ani památky.

„Na Hradecku má hlavní podíl na znečištění ovzduší doprava a zejména v menších sídlech lokální topeniště. Ovzduší je částečně ovlivněno i existencí průmyslových zdrojů znečištění v nedalekých Pardubicích,” řekla Martina Černá z hradeckého hydrometeorologického ústavu.

Smog lze omezit usměrněním dopravy

Meteorologové vyzývají řidiče v případě smogu, aby omezili provoz. „Omezení automobilové dopravy při nepříznivých rozptylových podmínkách má, zejména v oblastech s vyšší hustotou obyvatelstva, významný vliv. Navíc škodlivé látky z automobilů jsou do ovzduší uvolňovány v bezprostřední blízkosti lidí. Je to kromě používání kvalitních paliv, eventuálně výměny zastaralého spalovacího zařízení za nový kotel jedna z možností, jak může každý z nás přispět k lepší kvalitě ovzduší,” uvedla Černá. Kvalita vzduchu je v Hradci Králové a jeho okolí celkem dobrá, protože město má nejenom dost zeleně, ale jsou zde i cyklostezky.

„Tyto atributy, spolu s dostupností veřejné dopravy, by měly být zachovány a nadále rozšiřovány i do budoucna. K zlepšení kvality ovzduší by určitě přispěla i dostavba plánovaných komunikací a zvýšení plynulosti silničního provozu,” prohlásila Černá.

V dopravních zácpách dochází k zhoršení automobilových emisí, zejména velmi jemných prachových částic. „Za celorepublikově významné opatření se považuje výměna zastaralých spalovacích kotlů s prohořívací konstrukcí v domácnostech za moderní automatické, zplyňovací a odhořívací kotle,” poznamenala Černá. Vzduch znečišťují i hříšníci, kteří se nežinýrují a do kamen či kotlů přikládají třeba plasty, které ve vzduchu nadělají pořádné škody.

„Pálení tohoto typu odpadů v domácnostech není povoleno a každý by se měl zamyslet nad možnými důsledky takového jednání,” upřesnila Černá. Smog může působit i na plodnost. „Špatná kvalita ovzduší je jedním z faktorů, které se na snižování plodnosti podílejí. Riziko představují zejména vysoké koncentrace prachových částic v ovzduší,” ozřejmila Martina Černá.

Působení smogu 
z pohledu lékaře

Lékaři při znečištění ovzduší rovněž bijí na poplach. „Smog působí řadu specifických, ale i nespecifických obtíží. Ke specifickým lze zařadit: dráždění horních i dolních cest dýchacích. Alergie patří k významným negativním dopadům smogu na lidský organismus. A v konečném důsledku se může smog spolupodílet na zvýšení výskytu astmatu, ale i karcinomu plic,” varuje hradecký lékař Pavol Hlúbik.