Ti mu nakonec dali zapravdu a městem preferovanou změnu s označením 5B (na snímku), která počítala s přesunem zastávky na konci slepého ramene ulice Palackého blíže ke křižovatce ulic ČSA a Mostecká, jednoznačně doporučili.

CHYBY I U VÍTĚZE

„Z pohledu bezpečnosti silničního provozu lze jednoznačně doporučit k realizaci řešení označované VARIANTA 5B,“ stojí v závěru padesátistránkové studie.

Posuzovatelé variant na druhou stranu „rozcupovali“ odpůrci požadovanou změnu s označením 5, která by počítala s přesunutím zastávky pod okna České spořitelny naproti stávající zastávce u Adalbertina. „V průběhu rozboru VARIANTY 5 byly celkově identifikovány 4 dopravně-bezpečnostní deficity,“ uvádí studie a ke čtyřem „deficitům“ dodává: „Konkrétně vstřícná poloha umístění zastávek a křížení cyklistické dopravy a vozidel MHD v místě západní zastávky, představují velmi závažné bezpečnostní nedostatky.“

U části veřejnosti podporované studie je například velký problém v bezpečnosti při přestupu mezi protilehlými spoji. Tento nedostatek by podle znalců odstranila bariéra v podobě zábradlí uprostřed frekventované třídy.

Bez kazu se však neobešla ani městem preferovaná varianta. Nicméně podle autorů studie jde jen o kosmetické nedostatky. „Od začátku byla naše snaha s neutěšenou situací u Grandu něco udělat. Dopravní situace u Grandu je totiž už jednoznačně za hranicí snesitelnosti. Nyní bude město rozhodovat o dokončení studie, která vychází z námi od začátku preferované varianty 5B. Ta byla v době projednání s veřejností v úplném začátku. Nyní do ní zapracujeme i výtky ze strany dopravních expertů z ČVUT, “ nechal se po prostudování „auditu“ slyšet hlavní architekt magistrátu Petr Brůna a dodal, že o dalších krocích, které povedou k přebudování dopravního uzlu, chce informovat i veřejnost na informační schůzi.

ZMĚNÍ SE?

„Není možné na takto důležitém projektu pracovat bez odezvy veřejnosti,“ dodal architekt Petr Brůna s tím, že pokud se nakonec Grand změní, nikterak se to nedotkne automobilové dopravy. Ta, i když ji někteří chtěli z této lokality vyhnat, bude dál po ulici jezdit společně s vozy hromadné dopravy. Jestli se však Grand opravdu změní, není ještě jasné. O jeho budoucnosti budou v nejbližších týdnech ještě rozhodovat komise pro dopravu a investice, ale také výbor pro územní plánování. Konečné rozhodnutí však bude na zastupitelích.

Jedním z nich bude i odpůrce této vize a zároveň člen dopravní komise Vlasimír Lesák. Ten se auditu ČVUT podvolil, ale… "Varianta 5B, tedy přesunutí zastávky MHD jen několik metrů od odbočky do Mostecké ulice, přinese podle mne mnoho dopravních komplikací, a to především v místě výjezdu autobusu z této plánované zastávky. Komise pro dopravu se však, krátce po vyslechnutí prezentace ČVUT, většinou hlasů rozhodla variantu 5B podpořit, s podmínkou, že bude vyřešeno zásobování dotčených provozoven v této oblasti. Já bych k tomu dodal další podmínku - získání souhlasu majitelů nemovitostí minimálně mezi ulicemi Mostecká a Palackého," uvedla Vladimír Lesák.