Jedním z hlavních programů IV. interní hematologické kliniky je transplantace krvetvorných buněk (kostní dřeně), kdy lékaři využívají odebraný štěp kostní dřeně od zdravého dárce a transplantují jej nemocnému.

Hledání dárce

Nejčastějším dárcem není, jak by se předpokládalo, někdo z rodiny, ale nepříbuzný dárce z registru dárců kostní dřeně. Na druhém místě  jsou vhodní dárci nalezeni mezi sourozenci.  I přes výběr dárce, který může prokazovat při HLA vyšetření optimální shodu, se objevují mezi dárcem a příjemcem reakce štěpu proti hostiteli. Přibližně v 70 procentech případů se daří léčebně zvládnout tuto reakci standardní imunosupresivní léčbou.

U menší části případů je průběh této reakce standardními postupy nezvladatelný, vede k invalidizaci a úmrtí pacienta.

A právě pro tyto případy byla před pěti lety na pracovišti IV. Interní hematologické kliniky zavedena nová léčebná metoda – extrakorporální fotoferéza.

Zjednodušeně lze celý výkon a metodu popsat takto:  Pacientovi se nejdříve odeberou bílé krvinky, ke kterým se přidá psoralen a celý přípravek je ozářen UV světlem.

To ovlivňuje chování a reakce buněk v koncentrátu, který je zpětně podán pacientovi pomocí infuze. Procedura se pravidelně opakuje po 14 dnech a obvykle po osmi týdnech se stav pacienta zlepší.

Vysoce efektivní je tato léčba u pacientů po alogenní transplantaci kostní dřeně s reakcí štěpu proti hostiteli, která se projevuje změnami kůže, sliznic a podkoží. Metodu lze využít i při léčbě jiných autoimunitních stavů a kožních T lymfomů.

„V současné době bylo nebo je touto metodou léčeno více než dvacet pacientů po transplantaci krvetvorných buněk  a v jednom případě je léčen pacient se závažným autoimunitním systémovým onemocněním," vysvětlil přednosta kliniky Pavel Žák.

Zelená od pojišťoven

Postup je méně škodlivý než jiné léčby, proto by se v budoucnu mohl rozšířit, a to nejen v hradecké fakultní nemocnici. Zelenou metodě daly také pojišťovny, které ji až do letošního roku neproplácely. „Už před více než deseti lety bylo evidentní, že má velmi dobré léčebné výsledky u vybraných pacientů. I přes ekonomickou zátěž jsme tuto metodu zavedli a začali používat," dodal Žák.

Transplantace není jen o samotné operaci, důležitá je i dlouhodobá péče po zákroku.  „V tomto období je velké riziko komplikací a je nutné, aby pracoviště provádějící transplantační program mělo velké zkušenosti s diagnostikou především infekčních a autoimunitních komplikací. „Celý program byl systematicky budován v minulých 20 letech, což vyústilo rutinně prováděný transplantačního program, a ročně je transplantováno přibližně devadesát nemocných"  zakončil přednosta IV. interní hematologické kliniky.