Je to jako přestřelka na Divokém západě. První výstřel následuje druhý. Jako v pátek…

Spor mezi Hradcem a firmou ABD Invest, pronajímatelem místního zimního stadionu, se opět o něco posunul. Byl to takový zákon akce a reakce, jedna ze základních fyzikálních pouček.

Nejprve Krajský soud 
v Hradci Králové vydal předběžné opatření. V něm stojí, že město nemá platit za užívání stadionu 2,8 milionu plus daň z přidané hodnoty měsíčně, tedy téměř 3,4 milionu, ale 1,36 milionu plus DPH, což činí 1,6 milionu korun.

„To je pro nás samozřejmě příznivé," pochvaluje si primátor Zdeněk Fink. „A také nám to zvedá sebevědomí před dalšími soudy."

Jaké je vysvětlení tohoto kroku? Jednoduché – společnost ABD  má podle původní smlouvy, již se město snaží vypovědět, stadion provozovat i rekonstruovat. Jenže od února, kdy začal střet o ukončení kontraktu, nestaví. „Pouze" se stará o provoz zimáku.

Brněnská firma zareagovala po svém. Vydala prohlášení, v němž vyčíslila sumu, již požaduje za předčasné ukončení smlouvy. Ta má původně trvat do roku 2022.

„Statutární město Hradec Králové žalujeme o náhradu škody ve výši 257 163 000 korun," stojí ve vyjádření jednatelky Hany Zralé.

„Je to nehorázná částka," podotýká primátor Fink.

Nejnovější požadavek ABD se vskutku vymyká. Před časem řekla firma, že by se spokojila se 140 miliony, jež by jí podle kontraktu mohly připadnout za brzké odstoupení od spolupráce.

To Hradec odmítl  – a navrhl svou verzi. Město je ochotné zaplatit 68 milionů, protože tvrdí, že ABD neutratilo za investice na stadionu tolik peněz, kolik se zavázalo.

A to je základ rozepře: ABD trvá na tom, že do oprav investovalo 211 milionů, zatímco město tvrdí, že na stadionu byly provedeny práce pouze za 110 milionů.

Případ má každopádně jednu jistotu: Příběh nekončí.