Jak budete vzpomínat na své působení na krajském úřadu?
Jenom v dobrém. Za své 21leté období na pozici ředitelky krajského úřadu jsem měla možnost setkat se s celou řadou odborníků a profesionálů ve svém oboru. Za úspěch považuji především to, že se celému mému týmu podařilo vytvořit kvalitní úřad napomáhající k lepšímu životu obyvatelům regionu.

JUDr. Ivana Křečková

Ivana Křečková se narodila v roce 1955 v Opočně. Vystudovala práva na Masarykově univerzitě v Brně a mezi lety 1980 a 1986 byla podnikovou právničkou. Poté nastoupila na hradecký Okresní úřad, kde vedla referát vnitřních věcí. Od 1. ledna 2001 byla ředitelkou Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Krajský úřad jste začali budovat v roce 2000, za dvacet let jste zažila čtyři hejtmany, jak na ně vzpomínáte?
Jsem ráda, že společnou řeč jsem našla se všemi. Za těch 21 let jsem byla svědkem mnoha silných momentů. Většinou šlo o úkoly, jejichž splnění trvalo dlouho, měsíce i roky. Například zrušení okresních úřadů a následná delimitace činností, zaměstnanců a majetku, výstavba RegioCentra Nový pivovar a v posledních letech také situace kolem epidemie koronaviru.

Jak se činnost úřadu za dvě desítky let rozšiřovala?
Krajský úřad začal svou činnost na přelomu let 2000 a 2001 s 15 zaměstnanci delimitovanými z okresního úřadu v Hradci Králové. V průběhu ledna přistoupilo dalších 27 zaměstnanců z detašovaných pracovišť ministerstev. Poté začaly přibývat další agendy a s nimi spojené úřednické posty. V roce 2003 byly zrušeny okresní úřady a nám přibylo kromě nových úkolů také dalších 143 zaměstnanců. Nové agendy stále postupně přibývají, tedy i pracovníci. Na konci roku 2021 máme schváleno 468 zaměstnanců.

Jak je těžké sehnat dobré úředníky?
V zájmu ředitele úřadu je na jednotlivé pozice vybírat vhodné, vzdělané a kvalitní odborníky. Já jsem měla to štěstí, že jsem si zvolila tým profesionálů, se kterými se nám podařilo vytvořit kvalitní úřad pomáhající lepšímu životu v kraji. Podařilo se nám zařídit, aby motto krajského úřadu: „Vstřícný, rychlý a profesionální úřad – spokojený občan,“ nebyla jen proklamace ale skutečnost.

close Ivana Křečková vedla Krajský úřad Královéhradeckého kraje od vzniku hejtmanství. info Zdroj: Královéhradecký kraj zoom_in V roce 2015 jste byla finalistkou prestižní ankety Manažer roku. Jak na tento úspěch vzpomínáte?
Samozřejmě mě těšilo být ve finále mezi tolika skvělými osobnosti, ale daleko víc mě těší, že od roku 2014 získává náš krajský úřad ceny za kvalitu podle modelu CAF a EFQM a je opakovaným držitelem Národní ceny kvality ČR.

Jak vnímáte rozdíly mezi muži a ženami na úřednických pozicích?
Mohu mluvit pouze za kraje, přičemž osm krajů mělo v minulosti v určitém období ve vedení ženu. Dnes jsme v této pozici už pouze dvě – já a ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje. Nemyslím si, že by se ženy nedokázaly prosadit. Na našem úřadě pracuje na pozici vedoucího odboru šest žen z patnácti vedoucích a na pozici vedoucích oddělení je dokonce polovina žen.

Myslím si, že ženy mají dobré předpoklady zvládnout manažerskou práci. Jsou více empatické, mají většinou sociální cítění a porozumění pro druhé.

Zažila jste ve vedení úřadu i perné chvíle?
Nejtěžší a zároveň to, co mě nejvíce lákalo, bylo to nové, neprověřené zkušenostmi. Někdy člověk musel i trochu riskovat, že to nedopadne dobře. Začátky znamenaly daleko větší nasazení, zejména časového. Mojí výhodou bylo, že jsem ve vedoucích funkcích již pracovala, ať již to byl okresní úřad nebo komerční sféra. To, že jsem vystudovaná právnička, bylo určitě plus.

Silným okamžikem bylo také samotné jmenování do pozice ředitelky. Moment, který ovlivnil poslední dvě dekády života celé mé rodiny. Asi nejvíce chci proto poděkovat svému manželovi, který mně po celou dobu byl oporou a pomáhal mně, takže naše rodina mou častou nepřítomností nestrádala.

Práce ředitele krajského úřadu

Ředitel je personální šéf všech zaměstnanců krajského úřadu. Kromě budování a vedení týmu úředníků má ale i další povinnosti, například dává souhlas starostovi se jmenováním a odvoláním tajemníka. V obcích bez vedení je v nových volbách ve funkci starosty. V určitých situacích musí ve správním řízení rozhodnout o zrušení mandátu zastupitele obce, pokud dojde k závěru, že nastala takzvaná neslučitelnost s funkcí a zastupitelstvo nekoná.

Jak jste relaxovala?
Kdybych se nedokázala oprostit od pracovních povinností, už bych asi dávno vyhořela. Vždy jsem byla ráda, že mám práci, která mě těší, ale odpočívat dovedu. Asi nejtěžší období bylo v období prvního lockdownu, kdy bylo vše zavřeno, většina úředníků pracovala z domu a nás pár zbývajících s hrůzou sledovalo nárůst covidu a zajišťovalo vše potřebné.

Nač se teď nejvíc těšíte?
V posledních měsících jsem nejvíce odpočívala při hlídání dvou malých vnoučat, takže se teď nejvíce těším právě na roli plnohodnotné babičky. A samozřejmě se těším na jaro a slunce. Mojí největší zálibou se stalo kolo, takže se nemůžu dočkat výletů po našem krásném kraji i mimo něj.