Tvorbě ze šustí se věnoval v sobotu 16. října i hradecký Spolek lidové tvorby. Kurzy různorodého tvoření se v Adalbertinu konají každý měsíc, program jednotlivých lekcí naleznete na webových stránkách spolku.