Žadatel musí splňovat několik kritérií jako například dokázat sportovní činnost v předešlých dvou letech včetně účasti jejich členů na soutěžích, členové platí roční příspěvek 150 korun a výše.

Spolek také musí mít v pořádku účetnictví s oddělenou sportovní a podnikatelskou činností a nesmí být příjemcem dotace na akademii dětí a mládeže od města Hradce Králové. V tomto případě mohou žádat pouze o peníze na nájemné a energii.

Bližší informace k rozdělování finančních prostředků i formulář k žádosti včetně požadovaných povinných příloh naleznete na webových stránkách Královéhradecké unie sportu www.cushk.cz.