V Radostově, obci nedaleko Hradce Králové s přibližně 140 obyvateli, nedávno oslavili Evropský den recyklace baterií velmi originálním způsobem.

Vstupné? Alespoň jedna vybitá baterie

Podpořili jej v rámci Hasičského odpoledne, na které byla vstupným alespoň jedna přinesená vybitá baterie. Na šedesát účastníků Hasičského odpoledne čekala i malá tombola, kde byl cenou domácí lentilkový dort.

Pro členky vítězné rodiny, která donesla váhově nejvíce vybitých baterií, kromě toho byla připravena dámská volenka za doprovodu živé hudby v podání pana Rudolfa ze Šonova.

Celkem v Radostově nasbírali 16,3 kilogramu baterií! Baterie vybrané na „vstupném" byly začátkem října předány zástupci sboru dobrovolných hasičů (SDH) do základní školy v Libčanech, kam chodí děti z Radostova.

Škola díky zásilce získá body v soutěži

Škola je zapojena do soutěže Recyklohraní.cz a předané baterie tak pomohou k získání dalších soutěžních bodů. Při této příležitosti  předali Radostovští ředitelce Pamětní list a medaili k 90. výročí založení sboru v letošním roce a ujistili se o další vzájemné podpoře při aktivitách sboru i školy.

Zdeněk Pečenka