Nejde jen o dětské prolézačky, ale i o nohejbalové hřiště. Křesťanovi tvrdí, že ruch je tady od rána do večera, že si vůbec neodpočinou a je hrůza tady nyní bydlet. Jejich stížností se zabývalo v březnu i obecní zastupitelstvo. Požadavku, aby byly hrací prvky odstraněny nebo omezeny, však nevyhovělo.

Křesťanovi byli rozhodnuti podat na obecní úřad i žalobu. K tomu však zatím nedošlo. „Stále jsme přesvědčeni, že v obci, která má tisíc obyvatel, se snad dokážeme rozumně dohodnout. Nyní v létě je provozní doba hřiště od osmi do 21.30 hodin, a to i v neděli. Byla tady pracovnice správního odboru hradeckého magistrátu. Navrhla obecnímu úřadu, aby provozní doba hřiště byla jen do 20 hodin a ve středu a v neděli bylo hřiště prozatím stále uzavřeno,“ vysvětlila Zuzana Křesťanová. Dodala, že jejich právník je přesvědčen, že obecní úřad při instalaci hracích prvků porušil zákon.

Místostarostka Miloslava Marečková říká, že obec je pro řešení situace a ochotna vyjít vstříc. O zavíracích dnech i provozu hřiště ale musí rozhodnout zastupitelstvo.