Jednotlivým organizacím budou finanční prostředky přiděleny prostřednictvím Královéhradecké unie sportu. S návrhem souhlasili radní města i městské zastupitelstvo.

„Jedná se jako tradičně o část příjmů města z výherních automatů a loterií, které bychom opět rádi rozdělili mezi spolky provozující sportovní činnost na území našeho města. Mezi příjemci výše uvedených příspěvků nebudou ani letos akciové společnosti města," uvedl Zdeněk Fink, primátor města.

Jen oficiální spolky

Příjemcem dotací však budou moci být nově, a to v souladu s platnou legislativou pouze spolky uvedené ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin Ministerstva spravedlnosti České republiky. Královéhradecká unie sportu přerozdělí mezi koncové příjemce tedy i letos částku 6,6 milionu korun, přičemž jí bude za administraci výplat náležet jedno procento z této částky.

Na peníze dosáhne spolek, který splní předem stanovené podmínky, přičemž konkrétní částky se budou řídit předem stanoveným klíčem v podobě číselného koeficientu. Jedná se o vstřícné gesto, kterým chce město v tomto případě pomoci zejména menším spolkům věnujícím se sportu. Ty se také věnují sportujícím dětem a veřejnosti.

„Žadatelem o dotaci a tedy příjemcem dotace na jednotlivé členy nemůže být subjekt, který je příjemcem dotace z rozpočtu města Hradec Králové na činnost sportovních akademií dětí a mládeže, ani jiný subjekt, který současně sdružuje v jednotlivých sportech tyto členy. Toto omezení je stanoveno kvůli tomu, že činnost těchto členů je již dotována z prostředků města jinou formou. Jedná se zejména o fotbalovou, hokejovou, basketbalovou a tenisovou akademii dětí a mládeže," dodala Magdaléna Vlčková, tisková mluvčí hradeckého magistrátu.

Výzva k podání žádosti bude k dispozici na webových stránkách města i na stránkách unie, a to včetně podrobných pravidel, podmínek a klíče.