Jsou málo využívané, špatně zabezpečené a mnohdy mohou být i životu nebezpečné. Řeč je o železničních přejezdech, které se chystají správci kolejí nadobro zrušit. Ne každý však rozhodnutí vítá a občas nastanou komplikace. „Tento rok byly zrušeny dva železniční přejezdy v okolí města Hradce Králové, a to v blízkosti Třebechovic pod Orebem a Hořic,“ uvedl tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla. Ne každý však se zrušením přejezdů souhlasí.

„Vlastníci pozemků, především zemědělci, se v maximální míře brání rušení přejezdů s tím, že mají do budoucna zájem o využívání těchto přejezdů nebo tento přejezd v minimální míře využívají. V takovém případě dochází k patové situaci,“ dodal Halla.

Nejdůležitějšími kritérii pro zrušení železničního přejezdu jsou hustota silničního provozu a možnosti náhradních tras pro silniční uživatele. „Mezi hlavní důvody zrušení železničních přejezdů patří zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy, snižování provozních nákladů a v neposlední řadě zvyšování jízdní rychlosti vlaků a s tím související zkracování jízdních dob. Rok 2010 znamenal zrušení celkem 115 přejezdů, letos přibližně taky tak. Pro rok 2012 plánujeme až 200 přejezdů,“ řekl Pavel Halla. K odstranění nevyužívaných železničních přejezdů dochází především na polních cestách a tam, kde se železnice nebezpečně protíná s cestou. Na seznamu jsou hlavně úseky s lesními či polními cestami. „ U nás byl jeden přejezd zrušen. Vydali jsme k tomu souhlasné stanovisko. Byl zastaralý a v přilehlém drážním domku se scházeli problémoví lidé,“ uzavřel starosta obce Blešno u Hradce Králové Jan Kopelend. V Česku je v současnosti přibližně osm tisíc železničních přejezdů.