Při přívalových deštích bylo poškozeno celkem 65 cest, svážnic a turistických chodníků na celém území KRNAP. Poškozena byla i koryta a břehy u čtyř vodních toků. Na lesních porostech vichřice poničila 9600 m³ dřevní hmoty.

Přívalové deště způsobily největší škody v povodí Čisté nad Černým Dolem, kde došlo k rozsáhlé erozi příkopu a násypu Černodolské cesty a Luční svážnice. Luční svážnice musela být pro veřejnost uzavřena, protože valící se voda v některých místech podemlela i asfaltovou vozovku. Na některých místech došlo vlivem nadměrného podmáčení dokonce k sesuvu půdy (např. u turistické cesty Černá bouda – Kolínská bouda v lokalitě Václavák a nad cestou Černohorská). Na cestě z Černého Dolu na Cihlářskou boudu musel být omezen provoz motorových vozidel. V současné době mohou po této trase jezdit pouze vozidla do 3,5 tuny (s platným povolením). S odstraňováním škod jsme začali ihned, aby se stav poškozených cest nezhoršoval. Pracovníci Správy KRNAP pročistili svodnice a uvolnili ucpané propusti. U rozsáhlejších prací probíhá výběrové řízení na dodavatele a opravy začnou během srpna. Škody přesahují 12 milionů korun.

Vichřice poničily 9600 m³ dřevní hmoty, z toho 4600 m³ soustředěně a 5000 m³ jsou jednotlivé vývraty a zlomy. Nejprve byly odstraněny kmeny padlé přes cesty a turistické stezky. S ohledem na uzavřené smlouvy na těžební práce nyní jednáme s našimi partnery o likvidaci této kalamity v rámci již uzavřených smluv. Dopad této kalamity do ekonomiky Správy KRNAP bude přesně znám až v okamžiku prodeje poničené dřevní hmoty. Očekáváme však, že ztráta na kvalitě dřeva přesáhne 1 milion korun a zvýšené náklady na zpracování budou přes 500 000 korun.

Radek Drahný, odborný referent pověřený zastupováním tiskové mluvčí Správy KRNAP

tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny@krnap.cz, www.krnap.cz