Všem hradeckým pannám stavěli muži ve Šrámkově statku v Pileticích o víkendu májku. Na místě byla hojná sešlost lidí z Hradce i okolí. „Je to jeden ze střípků oživování starých zvyků, které tady na Šrámkově statku chceme připomenout,“ uvedl Miroslav Franc z hradecké kulturní a vzdělávací společnosti. Pro návštěvníky organizátoři přichystali bohaté občerstvení, přehlídku tanečních souborů, ukázky kovářského řemesla a hlavně příjemné prostředí statku.

„Patnáct ročníků májky bylo charakteristické tím, že se zvaly kromě souborů z blízkého okolí i soubory z Moravy. Tentokrát je to jinak, protože došlo k zúžení a zeštíhlení finančních prostředků. Nyní upřednostňujeme taneční uskupení z blízka, ale o to větší prostor jsme letos dali souborům dětským,“ řekla zakládající členka souboru Dupák Veronika Ludvíková, která na statku vystupovala se svým souborem. Kulturní soubor Dupák předvádí tance z Polabí. Některé soubory dělají pouze stylizovaný tanec. „My se ho snažíme zachovat se vším všudy, aby nebyl plochý a měl v sobě kus životnosti,“ doplnila Ludvíková.

Provozovatelé statku spolupracují s etnografy, kteří již dávno zmapovali staré tradice. Ty udržují při životě folklorní soubory, a tak se předávají i příštím generacím. Dříve se májky hlídaly a mládenci z každé vesnice u nich drželi permanentní stráž, protože když májku někdo pokácel, byla to nesmírná hanba pro celou vesnici a hlavně pro strážné z řad mladých mužů.