Památky, nad nimiž nedrží ochrannou ruku žádná velká organizace či stát. Právě ty mají svého anděla v občanském sdružení Společnost ochránců památek ve východních Čechách.

Spolek letos slaví již dvacet let své existence a jeho zásluhou se mohou lidé veselit na Šrámkově statku v Pileticích nebo se pokochat pohledem na dřevěný kostelík v Jiráskových sadech.

„Ochranu památek a osvětu mezi lidmi považujeme za prioritu. Jaký bude vztah veřejnosti k památkám, takový bude výsledek zachování kulturního dědictví,“ říká předseda sdružení Jiří Němeček.

Které z akcí na záchranu památek pokládáte za významné?
Vybrat z jedenácti stran stručného přehledu činnosti je těžké. Na prvním místě bych vybral záchranu patrového roubeného statku v Pileticích, kde jsme od roku 1990 prováděli opravy a také v prvních letech pořádali akce (staročeské Vánoce, Velikonoce), ve kterých dnes pokračuje Hradecká kulturní a vzdělávací společnost. V devadesátých letech jsme také opravovali dřevěný kostelík v Jiráskových sadech, opravovali pevnostní koridor, městské hradby, židovský hřbitov na Pouchově.


Nezaměřujete se však jen na krajské město, ale na celé východní Čechy. Na jaké akce z mimohradeckých jste pyšný?
Z mimohradeckých akcí bych jmenoval sanaci hradu Štěpanice, opravu schodiště u poutního kostela na Homoli, barokní kapli v Dobřenicích, hřbitovní kapli na Vysokém Újezdě, podíleli jsme se na opravě barokní fary v Heřmánkovicích a mohl bych ve výčtu pokračovat. Připomněl bych účast studentů (našich členů) na opravě templářské kaple ve Francii.

Činnost vašeho občanského sdružení je však zaměřená především na ochranu památek a na propagaci kulturního dědictví.
Jaké úspěchy máte v této oblasti?
Máte pravdu. Ochranu památek a osvětu mezi občany považujeme za prioritu. Jaký bude vztah veřejnosti k památkám, takový bude výsledek zachování kulturního dědictví. Z úspěšných aktivit bych jmenoval boj proti výstavbě McDonaldu před kostelem na Pražském Předměstí, zapsání hospodářského dvora v Ratibořicích, dojednání transferu roubené školy ze Všestar do skanzenu v Krňovicích (je zde ke zhlédnutí), návrh na změnu územního plánu ve Střelecké ulici na území „vily v zahradách“ a dosud nekončící boj o zachování vily Anička.

Jsou i některé z akcí, které se nepodařily dotáhnout do zdárného konce?
Bohužel ano. Nepodařilo se nám zabránit výstavbě víceúčelového stánku na Baťkově náměstí v Hradci Králové, zamezit demolici tří objektů v městské památkové rezervaci, prosadit náš návrh využití Nálepkových kasáren na diecézní muzeum, restaurátorské dílny muzea, výstavní prostory pro Galerii moderního umění.

A co osvětová a vzdělávací činnost?
Zde se omezím na prostý výčet. Za dvacet let jsme uspořádali 26 odborných přednášek, 3 celostátní konference o památkách, 31 vlastivědných vzdělávacích zájezdů. V našem nakladatelství Balustráda jsme vydali 32 odborné publikace, na památky jsme přispěli částkou 206 tisíc Kč. Spolupracujeme s nevládní organizací Europa Nostra, Nezávislou památkovou unií, s ministerstvem kultury, památkovými ústavy, se státní správou i samosprávou. Myslím, že na neziskové občanské sdružení je to dostatečný výčet. Naše působnost je zaměřena na bývalý východočeský kraj.

Jaké akce
máte v plánu letos?
V tomto roce je naše pozornost zaměřena na dvě akce vedoucí k záchraně památek, a to je sanace hradu Frymburk (na Náchodsku), kde opět v září umožníme návštěvníkům komentovanou prohlídku hradu v rámci Dnů evropského kulturního dědictví a záchrana staročeské hospodu U Fajfrů v Záměli. Na úterý 28. září 2010 připravujeme oslavy 900 let první písemné zmínky o kostele sv. Václava na Chloumku (obec Habřina). Na sobotu 16. října připravujeme již čtvrtou celostátní konferenci, tentokrát zaměřenou na činnost občanských sdružení při záchraně památek.

Výročí s novou knihou

- Dvacáté výročí založení Společnosti ochránců památek ve východních Čechách oslavili její členové vydáním nové publikace.
- Na 152 stranách se čtenáři dozvědí to nejzajímavější z dosavadního působení organizace.
- Cílem je představit toto občanské sdružení a jeho činnost za období od založení v roce 1990 do současnosti. Vedle stručné historie a přehledu činnosti obsahuje kniha také články od samotných členů, které jsou již zaměřeny na konkrétní aktivity.