Kritika ze strany části obyvatel krajské metropole i některých zastupitelů se snáší na hlavu města a na Hradeckou kulturní a vzdělávací společnost.

Jejich postoj k sobotnímu shromáždění přívrženců krajně pravicové Dělnické strany, kteří si chtěli pronajmout letní kino Širák, je například podle zastupitele Rostislava Jireše zarážející. Radnice nakonec smlouvu o pronájmu areálu na poslední chvíli zrušila.

„Přesto je to systémové selhání, kdy správně nezafungoval kontrolní mechanismus. Bylo dáno několik signálů, které měly pronajímateli, Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti (HKVS), napovědět, že se něco děje. Už jen to, že se mělo jednat o soukromou akci, mohlo být předzvěstí,“ poznamenal zastupitel Jireš.

Náměstek primátora Martin Soukup přiznává, že odhalení bylo také zásluhou médií, která začala o krajské metropoli spekulovat jako o možném místu konání srazu.

„Začali jsme tuto informaci prověřovat a ve smlouvách o podnájmech jsme objevili podezřelé jméno,“ dodal Soukup.

Ostatní areály, které město pronajímá, však podléhají podle Jireše větší kontrole.

„Kupříkladu nájemce Festivalparku na hradeckém letišti musí už před sezonou předložit soupis akcí včetně jejich zaměření a dramaturgie. Podobné podmínky panují i v případě areálů Skatepark či Stříbrný rybník,“ řekl.

Smlouva o podnájmu letního kina byla sepsána již měsíc dopředu, kdy nájemce tvrdil, že zde uspořádá letní festival. „V tom okamžiku neměl ještě hotový seznam kapel a dramaturgii. Ostatně pokaždé se nejprve shánějí prostory a pak se tvoří program. Ten člověk jednal velmi profesionálně a věcně. Nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl chtít areál zneužít,“ oponuje ředitel HKVS Miroslav Franc.

Přiznává však, že po uzavření smlouvy se už nepátralo po tom, jaká dramaturgie by na festivalu měla být. „Ročně uzavíráme stovky smluv. Nenapadlo by mě, že se něco takového může stát,“ dodal.

„Důkladně si prověřit osobu, které je pronajímán majetek města, by mělo být základním pravidlem,“ reagoval zastupitel Jireš.

Nyní už se rýsují nová opatření, která by měla podobným záměrům extremistů zabránit.

„Ve smlouvě bude přidána možnost vypovědět ji v případě podezření ze zneužití areálu,“ uvedl Franc.

Shromáždění extremistů nadále zaměstnává i policejní experty. „Pořízené nahrávky budou podrobeny rozboru, a nelze tedy vyloučit, že by mohla padnout některá obvinění,“ řekla mluvčí hradecké policie Anna Pešavová. (sir)