„Myšlenka na založení centra pro oběti násilí mě napadla už někdy v 90. letech, ale k životu jsme ji přivedli společně v roce 2000, kdy vznikla nezisková organizace Alternativní kruh,“ sdělila Gordana Mitič, iniciátorka centra.

Začátky byly v Srbsku velmi těžké vzhledem k politické situaci, která v zemi panovala. „Věnovali jsme se postavení žen ve společnosti, které bylo složité. Dnes už převládá problematika domácího násilí. Srbské ženy jsou více v područí mužů a chybí jim větší míra emancipace,“ prozradila Mitič. Jak sama říká, z počátku nebyly ohlasy moc časté, protože Kragujevac, kde organizace sídlí, je malé městečko a všichni se navzájem znají.

„Ženy jsme vyslechli a dali jim kontakty na instituce, které mohou pomoci. Více jsme dělat nemohli,“ stěžuje si na tehdejší situaci. Projekt ale vedli dál a v roce 2006 otevřeli azylový dům Jisté bydlení. Tento krok se stal zásadním pro rozvoj organizace a otevřel oči nejen srbské vládě, ale i mezinárodním institucím.


Největším problémem však stále zůstává součinnost s dalšími institucemi. „Vše je velmi zkostnatělé a prokázat domácí násilí bývá někdy nadlidským úkolem,“ uzavírá.