Přes kuriozní dobu byla vernisáž hojně navštívena. Přítomným se dostalo všeho, co navodilo 40 let starou atmosféru: Autentický záznam mimořádného hlášení Československého rozhlasu, písně Karla Kryla, emotivní komentář ředitele muzea Zdeňka Zahradníka.

Na vernisáž přišli špičky hradeckého politického, kulturního a společenského života, historici, vojenští veteráni, publicisté, podnikatelé i lidé, jejichž jména nejsou veřejně známa.

Zahájení výstavy je vždy spíše společenskou událostí. Dá se předpokládat, že se účastníci vernisáže ještě vrátí a expozici, jejíž autorkou je Jaroslava Pospíšilová, si prohlédnou v klidném soustředění.


SRPEN 68

40. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy


Dokumentární výstava přibližující atmosféru tehdejších dnů nejen v samotném Hradci Králové, ale i v dalších místech našeho kraje.

V letošním roce, jehož letopočet končí v naší historii „populární“ číslicí osm, si mimo jiné také připomínáme 40. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Spojenecká vojska - sovětská, polská, maďarská, bulharská a východoněmecká - překročila tehdy v noci na 21. srpna hranice Československa, aby svou „bratrskou internacionální pomocí“ (jak bylo toto hrubé porušení suverenity státu okupačními silami nazýváno) přispěla k potlačení neexistující kontrarevoluce v naší zemi.

Výstavou chceme návštěvníkům přiblížit atmosféru tehdejších dnů nejen v samotném Hradci Králové, ale i v dalších místech našeho kraje. Desítky fotografií, plakátů, letáků, výzev a rezolucí, celostátních i regionálních periodik a jejich zvláštních čísel, ale i ukázky tehdy všudypřítomného lidového humoru se podařilo shromáždit a zachovat systematickou činností tehdejších pracovníků muzea. Řada materiálů obohatila sbírkový fond zejména v letech 1990-1993, kdy na naši výzvu zareagovalo mnoho těch, kteří pro paměť svou i svých potomků zajímavé dokumenty uchovávali doma. Vydají tak, v mnoha případech poprvé po čtyřiceti letech, svá svědectví. Byly tehdy jedinými prostředky, kterými se lidé bránili a vyjadřovali svůj odpor vůči okupantům. Návštěvníci se mohou také seznámit s tiskovinami, které na našem území rozšiřovala okupační vojska.

Reminiscence odrazu devadesáti let historie našeho státu v proměnách němého svědka doby, Gutfreundova hradeckého pomníku prezidenta T. G. Masaryka, je malou odbočkou i doplňkem této výstavy.

Výstava trvá od 21. srpna do 5. října 2008