Po obecném stavebním povolení a souhlasu vodoprávního úřadu má projekt povolení i z hlediska dopravního napojení od silničního správního úřadu. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí tak budou souhlasy úřadů a veškerá povolení potřebná k zahájení stavby kompletní.

„Stadion se bude stavět po etapách. V tuto chvíli řešíme detaily kolem financování té první, v rámci které bude postavena nová západní tribuna. Na jaře vypíšeme výběrové řízení na stavební firmu a věřím, že stavět se začne již v létě,“ uvedl Jindřich Vedlich.