„Výskyt netopýrů byl pozorován v blízkosti zájmové lokality, ale přímo v lokalitě nebyl potvrzen," tlumočí výsledek šetření kraje vedoucí Odboru správy majetku města Milan Brokeš. Jinými slovy: ruinu bývalé koželužny nezachrání ani vzácní netopýři a může jít k zemi.

Podzimní bourání

Termín realizace demolice, která je naplánovaná na poslední kvartál letošního roku, tak podle Brokeše ohrožen není. Město už má zpracované veškeré podklady, čeká jen na vyjádření několika dalších odborů.

„Většina místních obyvatel by byla nejraději, kdyby to už bylo celé dole. Koželužna se už léta rozpadá a nikdo s tím nic nedělá," míní předsedkyně komise místní samosprávy Kukleny Alena Nekolová.

Bourání v závěru roku by se mělo vyhnout objektu, na kterém dříve stála věžička. Magistrát jej má v plánu zachovat. „Objekt nám možná spadne dříve, než dojde k plánované revitalizaci lokality, ale byli bychom rádi, kdyby se nám ho pak podařilo zpátky dostavět," nastiňuje představu radnice architektka Michaela Matoušová z Oddělení územního plánování města.

V Kuklenách vyroste „třetí harmonie"

Hradec Králové - Bourání staré koželužny souvisí s celkovou revitalizací území. Město tu plánuje během následujících let vybudovat zelenou oázu s novým bydlením. V první etapě vyrostou dva parky, ve druhé dům pro seniory a třetí park, a ve třetí se vyřeší funkce bydlení a také sportování. „Dva parky už mají platné územní rozhodnutí a je zažádáno o stavební povolení. Další park souvisí se sociálním bydlením. V této chvíli hledáme dotační tituly na toto řešení," popisuje náměstek primátora Jindřich Vedlich.

Nový dům pro seniory se 65 lůžky nese pracovní označení Harmonie III. „Jedná se o nájemné bydlení malometrážních bytů pro seniory s tím, že tam v případě potřeby bude docházet terénní pečovatelská služba," upřesňuje náměstkyně primátora Anna Maclová.  Nájem za byty chce město udržet nízký. „V Harmonii I. a II. stojí nájemné zhruba 2500 korun, takže by mělo být dostupné pro každého. Toto zohlednění chceme uplatnit i v Kuklenách," tvrdí primátor Zdeněk Fink.

Podle Maclové je v Kuklenách také v plánu odlehčovací zařízení se 35 lůžky. „Je to služba pro lidi, kteří pečují o nemocného v domácím prostředí a potřebují například na operaci nebo odjet na dovolenou. Jde vlastně o krátkodobé pobytové zařízení pro nemocné seniory či lidi se zdravotním postižením."

close Možná budoucí podoba Kuklen v okolí Labského náhona. zoom_in