Vláda od poloviny tohoto roku zvedla platové tarify zaměstnanců v sociálních službách. V rozpočtu na příští rok však zatím s navýšením financí pro obce a kraje, které jsou ve valné většině zřizovateli například domovů pro seniory, nepočítá.

Svaz měst a obcí tak odhaduje, že v příštím roce by na platy zaměstnanců v sociálních službách mohly v České republice chybět více než tři miliardy korun.

Pokud tedy poslanci nevyslyší volání měst a krajů, může navýšení platů bez kompenzace státu znamenat vážný problém pro rozpočty samospráv, ale i pro peněženky klientů.

To, že zaměstnanci v sociálních službách si navýšení platů zaslouží, nikdo nezpochybňuje. Naopak, vyšší platy mohou znamenat větší zklidnění situace v dané oblasti, ze které kvůli platovým podmínkám zaměstnanci spíš utíkají.

„Navýšení mezd nám pomohlo, několik chybějících pracovníků jsme už našli, jsme teď trochu více konkurenceschopní,“ uvedl například ředitel černožického domova důchodců Martin Scháněl.

Druhou stranou mince je však to, že zatím vláda negarantuje, jak bude v příštím roce výrazné navýšení platů finančně krýt. Otázkou tak zůstává, jestli se to nepromítne i do peněženek klientů domovů pro seniory.

„Možná se mírně navýší cena ubytování, ani teď ale nemáme maximální ceny. Spíš to bude souviset s navýšením důchodů, které přijde v únoru,“ uklidňuje Martin Scháněl s tím, že zdražení by se mohlo více projevit v soukromých institucích pro seniory.

Podle Daniely Luskové, ředitelky Domova pro seniory Biřička, je zdražení služeb nutné. Na druhou stranu může klientům finanční zátěž ulehčit právě plánované zvýšení důchodů.

„Dojde ke zvýšení důchodů, takže zvýšení cen po novém roce bude méně citelné,“ řekla Daniela Lusková s dodatkem, že z jejího pohledu by pomohla revize vyhlášky či zrušení úhradových limitů.   (pn, mih)