Požadují nahradit koeficient velikosti měst křivkou, což by podle nich mělo zabránit „shánění“ obyvatel pro překročení určité hranice, nebo pevný podíl daňových příjmů státu určený pro obce a města. Do zákona by rovněž rádi zapracovali stanovení počtu obyvatel podle údajů matrik a nikoliv Českého statistického úřadu. „Chceme, aby se zohlednila i další kritéria. Jsou to zejména věci, které zajišťují velká města tvořící přirozená regionální centra. Aby se zohlednila městská hromadná doprava, počet škol i to, kolik veřejných služeb poskytují tato města, například divadla a podobné věci. Tyto služby využívají nejen občané statutárních měst, ale i z okolí. Užitek z toho mají mnozí, ale na bedrech to mají pouze statutární města,“ prohlásil předseda komory Zbyněk Stanjura.