Úderem července začíná v Hradci Králové jedna z největších finančních investic města za poslední roky – velkolepá přestavba okružní křižovatky u bývalého autobusového nádraží. Její rekonstrukce se výrazně dotkne i spojů MHD. Které zastávky budete muset oželet a kudy linky nově pojedou? Připravili jsme pro vás stručný přehled:

• Linka číslo 2

Trolejbusy, které pendlují na trase Terminál hromadné dopravy – Nový Hradec, budou od července jezdit jinudy. Vynechají zastávku na Gočárově třídě a Ulrichově náměstí a místo toho pojedou po rovnoběžné ulici S. K. Neumanna a Dukelské, aby pak zamířily rovnou na zastávky Centrál, Muzeum a Magistrát města. Jedné z nejfrekventovanějších stanic ve městě – Adalbertinum – se vozy vyhnou.

„Kvůli přestavbě okružní křižovatky U Koruny musíme z místa odstranit trolejové vedení a trolejbusy vést náhradní trasou," vysvětluje vedoucí střediska městské dopravy Leo Sedláček. Nasadit „do akce" autobusy, které by rozkopanou křižovatkou projely, není možné. Dopravní podnik totiž disponuje pouze jejich omezených množstvím.

• Linka číslo 6

Podobný osud jako „dvojku" čeká linku číslo 6, jež obsluhuje trasu mezi autobusovým terminálem a Slezským Předměstím. I tyto trolejbusy opustí „Gočárovku" a náhradní trasu povede přes třídu S. K. Neumanna na třídu Karla IV.

„Případných dopravních komplikací souvisejících s převedením trolejbusových linek číslo 2 a 6 na třídu Karla IV. se veřejnost bát nemusí," slibuje za dopravní podnik Sedláček.

• Linka číslo 3

Oprava křižovatky, která podle plánů potrvá zhruba rok a půl, asi nejvíce pozmění trasu spojů označených číslem tři. Trolejbusová linka, kterou cestují lidé ze Slezského předměstí do Kuklen a Plačic, nyní skončí na Terminálu HD. „Dopravu do a z Kuklen – Plačic bude pod dobu výstavby křižovatky zajišťovat nová autobusová linka číslo 4," upřesňuje vedoucí marketingu Dopravního podniku města Hradce Králové František Meduna.

V praxi to znamená následující: Lidé, kteří trolejbusem pojedou ze Slezského Předměstí, u nádraží vystoupí na stanovišti H a přejdou na druhou stranu ulice k zastávce značené písmenem E. Tam si nastoupí  na spoj nově zřízené autobusové linky číslo 4 do Kuklen přes okružní křižovatku u Koruny. „Tento postup platí i pro opačný směr do města, spoje linek číslo 3 a číslo 4 na sebe navazují v odstupu zhruba 3 minuty tak, aby bylo možné vyrovnání případných provozních diferencí," informuje dopravně technický náměstek Vladimír Pejřil.

Nahradit vyloučené trolejbusové spoje autobusovými není z kapacitních důvodů možné, Dopravní podnik města Hradce Králové totiž nedisponuje dostatečným počtem náhradních autobusů.

Cestující budou povinni uhradit jízdné na obou těchto linkách. Změna se sice nijak nedotkne lidí, kteří využívají časové jízdenky, SMS jízdenky, či si lístek zakoupí u řidiče (jízdenky mají časovou platnost do 45 minut, resp. 60 minut od 19 – 04 hod a v so/ne), u jednotlivého jízdného hrazeného z elektronické peněženky si  ale člověk připlatí 3 koruny za přestup. Jak upozorňuje dopravní podnik, také cestující s klasickou papírovou jízdenkou z předprodeje se v každé lince odbaví zvlášť.

• Linka číslo 12

Přetrasování čeká také „dvanáctku". Autobus, který vyjíždí ze zastávky Březhrad a končí ve skladištní oblasti, bude muset kvůli rozkopané křižovatce, tedy v úseku mezi zastávkami Habrmanova a Hlavní nádraží drobně změnit trasu. Pojede ulicemi Všehrdova a Nerudova.  Jízdní řád to ale nijak nepoznamená, žádná ze zastávek nebude vynechána, pouze se k nim vozidlo dostane jinou cestou.

Informace dopravní podnik zveřejní včas pro cestující na předmětných zastávkách, kterých se omezení dotkne.

close Plánek zastávek Hlavní nádraží před budovou hradecké železniční stanice. zoom_in

Trolejbusová linka č. 3, kterou cestují lidé ze Slezského do Kuklen a Plačic, od července skončí na Terminálu HD. Dopravu do a z Kuklen a Plačic bude po dobu výstavby křižovatky zajišťovat nová autobusová linka číslo 4. Cestující si do ní budou muset před vlakovým nádražím přestoupit.   (vizualizace DPmHK)