Trasa se stane součástí cyklostezky, která v budoucnu spojí Hradec Králové s Pardubicemi. První úsek stezky povede z Vysoké od tělocvičny, přes pole a poté podél Labe až do Třebše, kde naváže na původní cyklostezku. Na trase vznikne i zbrusu nová lávka s lehkou kovovou konstrukcí, která překlene slepé rameno v Třebši.

Asfaltová stezka bude široká tři metry a doplní ji půl metru zpevněné krajnice na každé straně. Zahájení předcházela valná hromada svazku obcí Hradubická labská a prohlídka areálu.   (vm)