Rodinný dům, terasy Kozinka a fara v Hněvčevsi – to jsou stavební počiny na Hradecku, které získaly čestné uznání od porotců soutěže Stavba roku 2010 Královéhradeckého kraje. Absolutním vítězem se stal hotel Grund Resort v Mladých Bukách.

Letos porota předala ceny již po sedmé. Do klání o nejzdařilejší architektonický počin bylo přihlášeno celkem jedenáct staveb. Z toho jedna zvítězila a další čtyři získaly čestné uznání.

,,Soutěž stavba roku přispívá k rozvoji investičních a podnikatelských aktivit v Královéhradeckém kraji. Jsem rád, že se toto klání již stalo tradicí a každým rokem láká účastníky, kteří se o prestižní ocenění chtějí ucházet,'' prozradil hejtman Lubomír Franc. Soutěž tak přispívá nejen k popularizaci architektury, ale zároveň přibližuje nové stavební počiny v kraji.

,,Myslím, že je dobré, aby stavby, které se v daném roce vyvedly, byly oceňovány. Může se s nimi seznámit široká veřejnost, včetně odborníků z oboru. V letošním roce mě zaujala, a ne kvůli tomu, že vyhrála, stavba hotelu Grund Resort v Mladých Bukách. Měl jsem možnost tam pobýt několik hodin, stavba je pěkná, přispívá k rozvoji cestovního ruchu v našem kraji. To je také jedna z oblastí, kterou bychom do budoucna měli podporovat,'' uzavřel Franc. Soutěžilo se v několika kategoriích, přičemž absolutním vítězem a Stavbou roku 2010 se stal hotel Grund Resort z Mladých Buků, architekta Martina Vokatého. Čestné uznání pak připadlo rodinnému domu v Seydlerově ulici v Hradci Králové, terasám Kozinka, bývalé faře v Hněvčevsi a vakuové dílně v Dobré na Rychnovsku.

Například u stavby rodinného domu odborníci ocenili propojení obytné části se zelení zahrady a řešení vstupní části pozemku. ,,My jsme dávali libreto toho domu dohromady s investorem. Ten byl velmi vstřícný a docházelo k zajímavé diskuzi ohledně uspořádání celé stavby. Objekt je proto velmi pokrokový,'' prozradil Karel Schmied starší, otec a jmenovec oceněného architekta. Terasy zaujaly porotu díky velmi zdařilé práci s detailem.

Porotci soutěže zvažovali u přihlášených staveb několik kritérií: architekturu celkově, jak je stavba funkční, jak je stavba dotažená po stránce realizace a materiálu, jakým způsobem je objekt zasazen do přírody a jak slouží lidem.

Oceněné stavby

Stavba roku 2010

hotel Grund Resort, Mladé Buky

Stavba roku 2010 – Čestné uznání

* rodinný dům, Seydlerova ulice, Hradec Králové
* stavební úpravy teras Kozinka, HradecKrálové
* stavební úpravy fary, Hněvčeves

JAN ODSTRČIL