V jubilejním 20. ročníku soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje se utkalo třicet projektů. Odborná porota udělila ocenění ve dvou kategoriích, a to dopravní a inženýrské stavby a občanské a bytové stavby.

V kategorii dopravní a inženýrské stavby zvítězil projekt lávky přes Labe v Hradci Králové. Lávka, která propojuje Škroupovu ulici na Smetanově nábřeží s Collinovou ulicí na Eliščině nábřeží, je přitom trnem v oku části Hradečáků, lidé kritizovali zejména vysokou cenu stavby. Stavba totiž atakovala ceny běžných silničních mostů podobné délky, vyšla na 175 milionů korun. Přitom je určená jen pro pěší a cyklisty. Po otevření lávky se navíc ukázalo, že její povrch v zimě klouže. Hradecké technické služby tak musely lávku, která se otevřela letos v březnu, sypat ručně keramzitem.

Pracovníci technických služeb lávku v zimě ručně sypali keramzitem:

Zdroj: Jiří Fremuth

Konstrukce lávky překlenuje celkovou vzdálenost více než 100 metrů a je asymetricky rozdělena středním pilířem na dvě části, přičemž hlavní část se klene nad řekou a menší část nad prostorem Eliščina nábřeží. Konstrukci lávky tvoří kombinace železobetonové desky, nosné konstrukce mostu a dvojice ocelových předpínacích lan.

Stavbou roku Královéhradeckého kraje 2023 v kategorii občanské a bytové stavby a současně absolutním vítězem letošního ročníku se stalo Centrum současného umění EPO1 v Trutnově. Přestavba bývalé parouhelné elektrárny na galerii moderního umění z iniciativy manželů Kasperových začala v roce 2020 a skončila letos v květnu. Výsledný objekt nabízí vnitřní výstavní plochy, open air expozici, ubytování pro umělce, kavárnu a administrativní část. Architektonické řešení klade důraz na funkčnost provozu a jednoduchost. Původní stavební prvky, detaily a vybavení zůstaly v maximální míře zachovány a renovovány.

Centrum současného umění EPO1 v Trutnově otevřel letos v květnu premiér Petr Fiala:

Zdroj: Jan Bartoš

„Výsledky soutěže stavba roku nám poskytují zajímavé informace a umožňují obdivovat to, co se dá na Královéhradecku postavit. Jsou důkazem, že naše stavebnictví je na vysoké úrovni. Dokáže reagovat na potřeby a trendy společnosti a v současné době i na velmi požadované energetické a ekonomické úspory, a to vše při respektování regionálních specifik. Jsem přesvědčen o tom, že všechny přihlášené projekty, nejen ty oceněné, nás inspirují svým architektonickým a technickým řešením. Jsou přínosem pro občany i pro životní prostředí a zároveň zvyšují atraktivitu i úroveň života v našem kraji. Těší mě, že se máme čím chlubit a že každoročně u nás vznikají stavby, které si zaslouží pozornost veřejnosti,“ uvedl v tiskové zprávě hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Holubi ve městě. Ilustrační foto.
Holubi znečišťují památky, vyhnat je mají dravci. Nový Bydžov si najal sokolníka

Čestné uznání poroty v kategorii občanské a bytové stavby získalo Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova. Hradecká Štefánikovka postrádala prostory, kde by mohli pracovat pedagogové, foniatři, psychologové a další odborníci, kteří by pomáhali klientům s vadou sluchu a jejich rodinám. Řešením se stala přístavba, kdy na stávající dvoupodlažní budově školky vzniklo další patro, ve kterém se nacházejí pracoviště pro individuální práci a rehabilitaci, dále technické zázemí pro pedagogy, místnosti pro setkávání rodin a knihovna. Celá nástavba je kompletně bezbariérová pro osoby s tělesným i sluchovým postižením.

Zvláštní cenu poroty si v kategorii občanské a bytové stavby odnesl Kulturní dům Kvasiny. Vedení obce Kvasiny původně zamýšlelo rekonstrukci stávajícího kulturního domu, ale z ekonomických důvodů plány opustilo a místo toho postavilo novostavbu. Nový objekt tvoří dvě samostatné části – obecní úřad s knihovnou a kulturní dům. Obě části jsou provozně propojeny a nachází se v něm multifunkční sály umožňující pořádání nejrůznějších akcí: od jednání obecního zastupitelstva, rodinných oslav, přednášek až po velké koncerty, divadelní představení, plesy či promítání.

Projděte se novým zázemím nejen obecního úřadu, ale i knihovny a kulturního domu v Kvasinách:

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v kategorii občanské a bytové stavby získala novostavba čtyř viladomů v ulici Mírová v Dobrušce. Vznikly zde čtyři bytové domy včetně kompletní infrastruktury – příjezdové cesty, parkovací stání, přeložky inženýrských sítí a sadové úpravy. Každý dům disponuje 13 bytovými jednotkami. Domy jsou napojeny teplovodem na kotelnu na biomasu, což představuje cenově výhodné a ekologicky šetrné řešení.

Keanu Reeves s kapelou Dogstar míří na RfP!
John Wick v Hradci: Keanu Reeves s kapelou Dogstar zahraje na Rock for People

Čestné uznání v kategorii dopravní a inženýrské stavby získala revitalizace Husova náměstí v České Skalici. Projekt sjednotil náměstí, odstranil nežádoucí bariéry pro chodce, obnovil a posílil zeleň a vybavil prostor novým mobiliářem, a to včetně nové fontány. Celkem zde město nechalo vysázet 57 nových stromů a zachovalo stávající zdravé dřeviny. U parkovacích stání jsou připraveny nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola včetně elektrické přípojky pro pořádání městských slavností.

Do letošního ročníku soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje se celkem přihlásilo 30 stavebních děl, která byla zhotovená a zkolaudovaná nebo získala povolení ke zkušebnímu provozu od 1. ledna 2020 do 31. května 2023 na území Královéhradeckého kraje. Na seznamu přihlášených byly projekty, jejichž investorem je stát, kraj, města, obce i soukromé společnosti.

Vyhlašovatelem soutěže je Královéhradecký kraj, a to ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

S využitím tiskové zprávy