Stavební práce budou postupovat po etapách – „proměny" se nejprve dočká okolí, teprve pak přijde na řadu samotná okružní křižovatka. „Na základě schváleného dopravně inženýrského opatření I. etapy stavby zvažujeme stavební práce v úseku celé pravé poloviny Gočárovy třídy od podjezdu v Kuklenách směrem do centra města, až po Čedok včetně napojení do Habrmanovy ulice," popisuje postup Irena Bubeníková, tisková mluvčí společnosti M-silnice, která se na rozsáhlé rekonstrukci podílí spolu s firmou Sovis CZ.

Jak budou dělníci postupovat dál, bude jasnější teprve až během první fáze rekonstrukce. „Zatím se teprve vše upřesňuje," tvrdí náměstek primátora Jindřich Vedlich. Zhotovitel už ale nyní předpokládá, že po dokončení prací na pravé straně „Gočárovky" přijde na řadu provedení samotné okružní křižovatky s fontánou připomínající královskou korunu uprostřed. „Následovat by měla zbývající levá strana od podjezdu včetně napojení přilehlých ulic a provedení části ulice Všehrdovy," doplňuje Irena Bubeníková.

Na palčivou otázku, tedy zda zůstane průjezd vozidel lokalitou zachován, odpovídá samo stavební povolení. Jde totiž o jednu z podmínek, kterou si v něm stanovilo město. „Stavba při zachování provozu je vždy náročná," komentuje tento bod mluvčí M-silnic a dodává, že cílem společnosti je co nejméně zasáhnout do života obyvatel Hradce. „Práce budeme koordinovat tak, aby omezení byla pouze v rozsahu nezbytně nutném."