Městští radní totiž rozhodli o zadání veřejné zakázky na opravu prvního úseku. „První etapa zahrnuje rekonstrukci úseku dlouhého sto šedesát metrů 
v šířce šesti metrů s podélným parkovacím stáním 
a s napojením stávajících vjezdů a vstupů," uvedl náměstek primátora zodpovědný za oblast rozvoje města Jindřich Vedlich.

Pokud by k předání staveniště došlo do 1. září 
a následné práce se obešly bez problémů, měl by být první úsek hotový ještě 
do konce letošního roku. Termín rekonstrukce zbylého devadesátimetrového úseku zatím není jasný.

Dopravní omezení se nebude týkat pouze Dědkovy ulice, ale i blízkého okolí, kde bude doprava řízena přechodným dopravním značením, případně také pracovníky na stavbě.

Přístup k okolním nemovitostem však zůstane zachován. Omezení se budou týkat pouze doby, kterou budou vyžadovat stavební práce.

První etapa rekonstrukce by měla vyjít na necelé tři miliony korun.

Martin Prokeš