Velké vášně vzbudila na konci března stavba vnitropodnikové komunikace a parkoviště v lokalitě Na Plachtě. Přes areál soukromé firmy do té doby vedla vyšlapaná stezka ze sídliště Plachta směrem do přírodní památky. Firma si svůj pozemek oplotila a s platným stavebním povolením se pustila do stavby.

Ihned se ozvali ochránci přírody. Krajinný ekolog a zastupitel Martin Hanousek (Zelení) okamžitě podal podnět k ČIŽP. Ačkoliv pozemek soukromé firmy není součástí chráněného území, vyskytovaly se na něm chráněné druhy živočichů. Investor měl proto zažádat krajský úřad o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů. To se ale nestalo a podnět na ČIŽP proto po ekolozích podal i samotný krajský úřad. Podle územního plánu města jde navíc o plochy veřejné zeleně, takže kladné stanovisko neměl vydat ani stavební úřad.

Ekologové v čele s Hanouskem žádali po ČIŽP okamžité pozastavení prací. Na ředitele hradecké pobočky ČIŽP se kvůli tomu obrátilo devět ochranářů přírody, kteří ČIŽP obvinili z nečinnosti. Lukáš Trávníček to odmítl s tím, že inspektoři problém řeší. K zastavení prací ale nedošlo a dnes už je stavba téměř dokončená.

K ZASTAVENÍ PRACÍ NEBYL PRÝ DŮVOD

Hradecká ČIŽP na konci dubna odpověděla na úplném konci zákonné lhůty Hanouskovi na jeho žádost o zastavení likvidace chráněných druhů. „Na základě zjištěných skutečností ČIŽP neshledala důvody k zastavení realizovaných činností. Hlavním důvodem byla skutečnost, že v době šetření již byl půdní povrch zájmové části pozemku zcela změněn. Nadto se podle dostupných údajů o výskytu dotčených zvláště chráněných živočichů jednalo o okrajovou část zjevně výrazně většího areálu jejich výskytu,“ píše mimo jiného v dopise.

Martin Hanousek se následně do do inspekce ostře pustil. „ČIŽP se propadla do bahna lhostejnosti, neakceschopnosti, byrokratického formalismu. Fatálně selhává jako efektivní úřad dozoru. ČIŽP tímto i vytvořila faktický návod, jak ničit přírodu a životní prostředí. Až budete ničit třeba Sněžku, tvrďte, že to byl stejně jen okraj Sněžky,“ vyjádřil se Hanousek.

Firma Devys staví komunikaci uvnitř svého areálu. Ačkoliv má stavební povolení, podle ekologů jí chybí výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů.
Další stavba v lokalitě Na Plachtě. Podle ekologů selhaly úřady

Šest týdnů od začátku prací Deník oslovil s žádostí o vyjádření ředitele hradecké pobočky ČIŽP. Odpovědi nakonec poslal tiskový mluvčí inspekce Jiří Ovečka. Ten potvrdil, že ačkoliv kontrola ještě není ukončena, došlo v této kauze k porušení zákona o ochraně přírody. „Po ukončení kontrolní fáze bude zahájeno přestupkové řízení, ve kterém se bude zkoumat objektivní míra zavinění přestupku. Výše případné pokuty se v této chvíli nedá určit,“ řekl Ovečka. Kritiku ekologů a zvláště pak Hanouska ČIŽP odmítá „Naopak je nutno vychválit dobrou práci inspektorů. Kritik si plete Českou inspekci životního prostředí s povolovacím orgánem, kterým skutečně není. Je jen kontrolním orgánem. ČIŽP nebude dále reagovat na nepravdivé či lživé informace pana Hanouska, který místo aby se jako místní politik snažil prosadit lepší ochranu životního prostředí, řeší si své neúspěchy a politické komplexy na ČIŽP,“ uvedl Jiří Ovečka. Hanousek si ale trvá na svém. ČIŽP prý svou nečinností nechala zlikvidovat minimálně 13 zvláště chráněných druhů. Reakcí ČIŽP by podle něj mělo být odvolání ředitele místní pobočky a stejně tak inspektora, jejichž nečinnost prý vedla k likvidaci zasažené části lokality.

Spoušť, která zůstala po vandalech v ohradě s divokými koni. Foto: JARO
FOTO: Vandalové řádili a Na Plachtě poničili ohradník. Utekl divoký kůň