Pro návštěvníky je kromě prohlídky budovy, teoretických a praktických učeben, nahlédnutí do vyučování a dalších informacích o vyučovaných oborech, také připravena beseda s vedením školy.