Proti stavebnímu povolení k úseku dálnice D35 Sadová – Plotiště přišly ministrovi dopravy Martinu Kupkovi tři rozklady, dva jsou od obyvatel přilehlé vesnice Bříza a jedno od obce Všestary, pod kterou Bříza spadá. Informoval o tom portál Zdopravy.cz.

„Žádám o vybudování protihlukových opatření v celé délce hranice obce Bříza. Navržená protihluková opatření jsou nedostatečná a nezahrnují obyvatele obce Bříza,“ píše se v rozkladech od obyvatel Břízy. Rozklady jsou uveřejněné na úřední desce obce Všestary.

Lávka u Aldisu v Hradci Králové se otevře ve čtvrtek 2. března.
Kritizovaná lávka přes Labe v Hradci Králové se stala dopravní stavbou roku

Podle obyvatel Břízy jsou stavbou ohrožené veřejné zájmy a v žádném případě není zabezpečena ochrana života a zdraví osob. „Zdvořile žádám o důstojné podmínky pro život v obci vybudováním protihlukových opatření při stavbě dálnice D35 chránících obec Bříza v celé délce,“ uzavírají občané.

Čtyřpruhová D35 má nahradit kapacitně nevyhovující dvoupruhovou silnici I/35 mezi Sadovou a Hradcem Králové. Jedná se o úsek častých dopravních nehod. Komunikace bude procházet v blízkosti Břízy i Všestar.

Trasa budoucí D35 v úseku Sadová-Plotiště prochází územím památkové zóny Bojiště bitvy u Hradce Králové, dají se tedy očekávat četné archeologické nálezy.Trasa budoucí D35 v úseku Sadová - Plotiště.Zdroj: ŘSD

Obec Všestary v rozkladu uvedla, že stavební povolení napadá v celém rozsahu „pro jeho nepřezkoumatelnost (pro nedostatek důvodů, jakož i nesrozumitelnost), nesprávnost a nezákonnost“. Obec navrhuje, aby ministr dopravy stavební povolení zrušil a věc vrátil Ministerstvu dopravy k dalšímu řízení.

Jádrem všech rozkladů je podle portálu Zdopravy.cz absence protihlukových stěn, které by ochránily Břízu před hlukem z dálnic. Osada se totiž ocitne v sevření již hotové dálnice D11 a na ni navazující chystané D35.

Místo tragédie mezi Roudnicí a Homylí.
Ubodal manželku, pak uhořel v autě. Místo tragédie u Roudnice připomínají svíčky

„Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Studeckého se organizace nyní s rozklady seznamuje, nicméně nejde prý o překážku pro připravovaný tendr na zhotovitele. Ten chce ŘSD vypsat ještě letos,“ uvedl portál Zdopravy.cz.

Úsek dálnice D35 z hradecké místní části Plotiště nad Labem do Sadové získal stavební povolení letos v říjnu. Povolení zatím není pravomocné. Stavět by se mělo začít už příští rok, auta by se po úseku měla poprvé projet v roce 2027. Předpokládaná cena stavby je podle informačního letáku na webu ŘSD 2,25 miliardy korun. Z informací v infoletáku vyplývá, že součástí stavby by měly být dvě protihlukové stěny v celkové délce 2 600 metrů.

Ilustrační foto.
Piráti na D11: po hradecké dálnici uháněli téměř dvousetkilometrovou rychlostí

Silnice I/35 je podle ŘSD silnicí s mezinárodním významem a s vysokým podílem nákladní dopravy, prochází ale skrz řadu obcí. „Potřebnost a naléhavost stavby dálnice D35 vyplývá z dopravní funkce a dopravního zatížení stávající silnice I/35 v úseku Úlibice–Hradec Králové, která je v současné době již na hranici únosnosti, resp. za hranicí kapacity, dále z bezpečnosti silničního provozu a vlivů provozu na obyvatelstvo a životní prostředí,“ zdůvodňují potřebu stavby v informačním letáku ke stavbě silničáři.

Trasa prochází územím památkové zóny Bojiště bitvy u Hradce Králové, dají se tedy očekávat četné nálezy.

Zdroj: ŘSD