Tu vyhlásili pod názvem „BED IN – dovedete si představit, co by se stalo, kdybychom skutečně nevstali z postele?“ pracovníci sociálních služeb z celé republiky. Obavy panují z novely zákona o sociálních službách, která se chystá na příští rok. „Chceme tímto podpořit iniciativu organizátorů stávky, protože oceňujeme snahu posunout situaci k lepšímu celkovým zefektivněním a lepším financováním sociálních služeb. Se všemi požadavky se neztotožňujeme, ale obecně je nutné začít něco dělat, a ne jen o tom mluvit ,“ vysvětluje Eva Doležalová, výkonná ředitelka Prostoru pro. Sociální pracovníci proto celou středu pracovali se svými klienty v pyžamech a spodničkách. (sir)

TISKOVÁ ZPRÁVA – sociální téma

Název: Ke stávce se připojíme, nesouhlasíme však se vším

místo: Hradec Králové, datum: 9. 12. 2008
Autor: David Petr, předseda, firemní fundraiser a public relations PROSTOR PRO, o. s.
Kontakt: Eva Doležalová, výkonná ředitelka
PROSTOR PRO, 731 650 900, dolezalova@prostorpro.cz

Občanské sdružení PROSTOR PRO již od roku 2000 pomáhá dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích. Své projekty zastřešuje především v sociální oblasti, ať již v Nízkoprahovém zařízení KLÍDEK nebo v Terénní sociální práci STREET. I proto se pracovníci této neziskové organizace rozhodli podpořit stávku BED-IN.

A proč se tedy ke stávce připojují?

„Chceme tímto podpořit iniciativu realizátorů stávky BED IN, protože oceňujeme snahu posunout situaci k lepšímu celkovým zefektivněním a lepším financováním sociálních služeb,“ vysvětluje Eva Doležalová, výkonná ředitelka PROSTOR PRO. Pracovníci PROSTOR PRO se ne se všemi požadavky ztotožňují. „Ano, například nesouhlasíme s tvrzením, že typologie sociálních služeb je zastaralá. Nedomníváme se, že veškeré kroky stávky jsou časové reálné, tak jak avizují realizátoři stávky a nejsme si jisti, zda - li je možné vše prosadit,“ sdělili jednohlasně sociální pracovníci KLÍDKU a terénní pracovníci.

Dále dodávají, že některé body stávky se netýkají jejich sociálních služeb. „Obecně se však ke stávce připojujeme a vnímáme ji jako smysluplnou a důležitou. Souhlasíme s většinou změn, či kroků, které má stávka prosadit. Proto nás v den stávky naši klient budou moci potkat v pyžamu,“ doplnili. Všichni zaměstnanci PROSTOR PRO (včetně jeho managementu) jsou potěšeni, že někdo vnímá potřebu změn v sociálních službách, a že se koná, ne jenom hovoří. „Proto se zapojuje i naše organizace, je totiž třeba dát vědět, že se umíme spojit a „táhnout za jeden provaz,“ sdělila stanovisko neziskové organizace PROSTOR PRO její výkonná ředitelka Eva Doležalová. „Jedině takto budeme pro naše zákonodárce silným partnerem, který nemůže být v jednáních o připravovaných zákonech opomíjen. Ba právě naopak! Musíme být zohledňováni, poněvadž všechny chystané změny by měly být pro nás a ne jít proti nám,“ dodala Doležalová na závěr.