Některé plánované operace byly v Hradci Králové odloženy, omezen byl provoz v některých ambulancích i na lůžkových odděleních.

K celodenní stávce se tady připojilo více než 1250 zaměstnanců, dalších téměř 360 se připojilo k jednohodinové výstražné stávce. To je zhruba 40 procent zaměstnanců.

V pavilonu interních oborů fungovala většina poraden normálně. Na kontrolu tady čekala i Libuše Veselá. „Doufám, že když jsem objednaná, tak mě vezmou,“ věřila. Naopak na dětské klinice byla ambulantní část uzavřena a akutní pacienty leták odkazoval na pohotovost.

Na odpoledním mítinku se v nemocnici sešlo odhadem 300 až 400 lidí. „Nestávkujeme proti našemu zaměstnavateli, tedy fakultní nemocnici, ale proti legislativním změnám, které by podle našeho názoru měly negativní dopad na poskytovanou zdravotní péči pro občany i na nás, zaměstnance. Zahodit to, co se dlouhá léta budovalo a co funguje, a nahradit to něčím, čehož fungování je velice těžko předvídatelné, nelze nazvat jinak než hazardérstvím,“ prohlásil místopředseda místní organizace Lékařského odborového klubu Herbert Vaníček.

Ředitel nemocnice Leoš Heger řekl, že se stávkou nesouhlasí. Stávající forma fakultních nemocnic jako státních příspěvkových organizací podle něho vede ke špatnému hospodaření.

Do stávky se zapojily i další subjekty. Hodinu byly mimo provoz například královéhradecká Studijní a vědecká knihovna či státní zámek Hrádek u Nechanic. (čer)

Nemocnice stávkovaly, pacienti ale ohroženi nebyli

Trutnov/ Včerejší generální stávku proti vládním reformám podpořili v regionu vedle zdravotníků také šoféři, strojvedoucí a zaměstnanci vrchlabské automobilky Škoda Auto.

Oblastní nemocnice Trutnov, v níž protest odborářů podpořily dvě třetiny zaměstnanců a která se do stávky zapojila mezi 6. a 14. hodinou, fungovala včera v pohotovostním režimu. Přeloženy tedy byly plánované výkony, například operace. „Postupovali jsme podle propozic, které byly ke stávce určeny. Podle mých informací ve všech nemocnicích holdingu se stávkou souhlasí,“ konstatoval David Pech, zástupce Lékařského odborového klubu, a pokračoval: „Vzhledem k tomu, že péče o pacienty na lůžkových oddělených je pojímána jako akutní péče, tak tam vše probíhalo, stejně jako v jiné dny. Na odděleních, kde se lékaři dohodli, že stávku nepodpoří, se nestávkovalo.“

Ve 13 hodin se v areálu trutnovské nemocnice uskutečnil mítink, kterého se zúčastnilo asi 80 lékařů a sester. „Účast na mítinku neodpovídá počtu stávkujících. Mnozí z těch, co stávku podporují, pracují a zajišťují akutní režim,“ podotkl Pech. Iva Řezníčková, zástupkyně ZO Odborového svazu zdravotnictví, dodala: „Mítink byl svolán na třináctou hodinu, protože v tu chvíli začala stávka všech ostatních profesí, která je protestem proti reformám nejen ve zdravotnictví. “

Negativní hlasy na stávku lékaři nezaznamenali ani ze strany pacientů. „Svaz pacientů stávku jednomyslně podporuje, navíc informoval pacienty o tom, aby do nemocnic nechodili. Někteří pacienti dokonce přišli na mítink lékaře podpořit,“ konstatovala Řezníčková.

Celorepublikový protest podpořila rovněž soukromá nemocnice ve Vrchlabí, která mezi 13. a 14. hodinou péči omezila pouze na akutní případy.

Do hodinové stávky se zapojili také strojvedoucí a v trutnovském regionu, podobně jako v dalších oblastech, se na hodinu zastavily vlaky. Spoje na trati 032 Jaroměř – Trutnov byly zcela zrušeny, stejně jako spoj na trati 044 Kunčice nad Labem – Vrchlabí a částečně spoje na trati 047 Trutnov – Teplice nad Metují. Smůlu měli i lidé cestující mezi 13. a 14. hodinou z Trutnova do Vrchlabí anebo zpět.

Provoz se na hodinu zastavil také ve vrchlabském závodě Škody Auto. (mj, top)

Železničáři nešli do stávky, ale třetina nemocnice protestovala

Náchod/ Na rozdíl od jiných měst, kde 75minutová stávka strojvedoucích způsobila blokaci dopravy, v Náchodě v úterý 24. června nestávkoval nikdo. Přesto se na nádraží pohybovala spousta zmatených lidí, kteří nevěděli, zda vlaky pojedou nebo ne. Na jejich dotazy nedokázali odpovědět ani někteří zaměstnanci Českých drah. Informace o provozu vlaků byly dostupné pro cestující pouze v dopravní kanceláři železniční stanice. „Z našich zaměstnanců není členem Federace strojvedoucích, kteří stávku na železnici pořádají, nikdo. Ti, kteří se organizují, patří k Odborovému sdružení železničářů,“ uvedl Aleš Gonák, dozorčí provozu na nádraží v Náchodě. Federace strojvedoucích nesouhlasí s důchodovou reformou ministra práce Petra Nečase. Podle ní by strojvedoucí šli do důchodu až v šedesáti pěti letech, kdy už nejsou schopni tak rychle reagovat a snášet velkou psychickou zátěž. ⋌

V Oblastní nemocnici Náchod vyjádřila svou podporu stávce třetina zaměstnanců. „Vůbec nepracuje 146 lidí a 217 zaměstnanců, kteří stávkovat nemohou, podepsalo prohlášení o nesouhlasu s chystanými reformami ministra zdravotnictví Tomáše Julínka,“ uvedla Eva Smolová, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. Během stávky nenastaly žádné zdravotní komplikace, péče o nemocné byla plně zajištěna. Pacienti o stávce věděli, a tak svou návštěvu nemocnice většinou odložili na jindy, pokud se nejednalo o akutní případy. Jejich reakce byla překvapivě příznivá. „Pacienti nás chápou. Svou podporu nám vyjádřil i Svaz pacientů České republiky,“ dodává Eva Smolová.

Stávka neohrozila pacienty ani výrobu

Rychnovsko/ Přestože Českomoravská konfederace odborových svazů vyhlásila na úterní 13. až 14. hodinu stávku proti vládním reformám, aroganci a síle, jakou vláda změny prosazuje, stávka neochromila Rychnovsko. Do protestů se mimo jiných zapojili zaměstnanci obou nemocnici v regionu, ale podporu stávky pacienti nepocítili, jelikož se dočkali ošetření jako. Na hodinu se zastavila výroba v kvasinské automobilce i v rychnovské firmě na výrobu zámků automobilů. Stávkující za hodinový protest nedostanou mzdy. Firmy s výlukou počítaly. Stávka výrobní plány neohrozí. (ehl)