„Kontrola neodhalila pochybení proti zákonu ani proti interním předpisům, a proto není důvod ředitele městské policie Miroslava Hlouška jakkoliv trestat. Není důvod zpochybňovat způsob, jak policii vede,“ uvedl hradecký primátor Otakar Divíšek.

Policisté si primátorovi stěžovali například na velké rozdíly v odměnách řadových strážníků, dvě platné smlouvy na jedno místo, nebo na nutnost vrátit městu desítky tisíc za studium na vysoké škole. Tvrdili také, že výpovědi nepodepsali zcela dobrovolně.

„Pokud nedojde k porušení zákonů, vnitřních předpisů, nebo k postupu v rozporu s koncepcí městské policie schválené zastupitelstvem města, pak lze jen obtížně napadat konkrétní rozhodnutí ředitele policie,“ uvedla v závěrečné zprávě vedoucí odboru interního auditu a kontroly radnice Jaroslava Fikrová.

Strážníci, které jsme oslovili, podobný výsledek očekávali. „Bylo to jasné ještě dříve, než nějaký audit vůbec začal. Za vedením stojí primátor. Kontrola šla špatným směrem. O žádnou šikanu nešlo, ale o špatné postupy. Některá rozhodnutí jsou krokem zpět,“ řekl například Robert Kárník, který u policie končí.
„Odcházím z rodinných důvodů i proto, že se mi vůbec nelíbí systematika vedení policie. Se mnou jdou pryč další tři zkušení strážníci."