„Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní věc z hlediska potřeby a bezpečnosti nejen obyvatel Stěžer, ale i Hradce Králové, byla podpořena vize spolufinancování projektu. Financovat budeme polovinu projektové dokumentace. Dále se bude město podílet na samotné realizaci cyklostezky 40 procenty z celkové částky 6,89 milionu korun. Stejnou částku zaplatí i Královéhradecký kraj. Zbylých dvacet procent obec Stěžery. Celkový podíl města tak bude činit 3,1 milionu korun,“ popsal primátor města Alexandr Hrabálek (ODS).

Spolupráci vítá i starostka Stěžer. „Po silnici projede zhruba čtyři tisíce vozidel za den. Cyklisté, kteří používají tuto komunikaci jako nejkratší cestu do zaměstnání ze Stěžer do Hradce, opravdu hazardují se životem. Městu a kraji proto patří velké poděkování,“ uvedla Dagmar Smetiprachová.