„Celková délka opravených a nových hrází činí téměř dvanáct kilometrů. Náklady přesáhly třiašedesát milionů korun,“ uvedlo Povodí Labe.
Impulzem k vybudování dokonalejší ochrany města byla povodeň v roce 1997.

Devátého července Orlice protrhla hráz na levém břehu a zalila domy, univerzitní koleje a také fotbalový stadion v Malšovicích. Stavba vyšších a silnějších nových hrází začala o dva roky později. „Šlo o tři samostatné stavby. Novinkou je poldr pro zachycení přívalové vody ve Věkoších, který pojme milion metrů krychlových vody a v případě velké povodně umožní krátkodobou regulaci průtoku do města,“ informovala společnost Povodí Labe.

Rekonstruované hráze mají korunu čtyřicet až šedesát centimetrů nad hodnotou hladiny stoleté vody.
Povodí Labe chystá také ochranu okrajových částí Hradce před rozvodněnými malými potoky.

„Jedná se o výstavbu poldrů v povodí Piletického potoka a Melounky a o její přímé zaústění do řeky Labe,“ dodává správce toků.