Povodně a nezaměstnanost. To jsou hlavní dvě věci, které trápí Chlumec nad Cidlinou.

S vysokou nezaměstnaností se město potýká už léta. Snaží se ale nalákat nové investory a využít polohy města nedaleko dálnice Praha –  Hradec Králové. Ne vždy ale mají pro kroky radnice všichni pochopení. „Je velmi smutné, že snahy našeho města o výstavbu fabriky, která by mohla ve dvou směnách zaměstnat zhruba 200 lidí, dokáže úspěšně brzdit několik egoistických lidí, kteří se neustálými odvoláními snaží záměr zhatit a potenciálního investora otrávit," naráží starosta na ovocné sklady, které chce v Chlumci postavit firma VVISS, ale někteří místní proti záměru protestují. „Věřím, že tento vleklý boj bude úspěšně vybojován pro naprostou většinu Chlumečáků proti vůli několika egoistů," dodává starosta.

Voda spláchla stadion i koupaliště

Velkým problém, ze kterého mají místní obyvatelé i politici velkou hlavu jsou povodně. Velká padesátiletá voda se Chlumcem přehnala naposledy vloni v červnu. Rozvodnila se zde Cidlina i Bystřice. Řeky zalily například městské koupaliště připravené na sezonu.

Voda neušetřila ani fotbalový stadion či dům dětí a mládeže nebo domy v Lučicích. Do ulic se valila voda také z luk a polí. Hasiči si vloni také připsali jeden z neobvyklých zásahů – evakuovali dvaadvacet ovcí, které odřízla voda od souše.

Město připravilo soubor účinných protipovodňových opatření, které chce s pomocí prostředků z Evropské unie zrealizovat tak, aby byl chráněn nejenom Chlumec, Lučice, Kladruby a Pamětník, ale celá řada dalších obcí dále po toku. Uskutečnění velkolepých plánu ale bude nejspíše už na novém zastupitelstvu města.

Hradecký deník oslovil všechny lídry politických stran, kteří se ve volbách 10. a 11. října, mohou stát starostou Chlumce nad Cidlinou, aby čtenářům a potencionálním voličům odhalili svůj názor na problém s nezaměstnaností i prevencí před obávanými povodněmi.

Anketa: Jak byste snížili nezaměstnanost ve městě a ochránili 
Chlumec nad Cidlinou před velkou vodou?

Každý z lídrů volebních stran či hnutí dostává v Hradeckém deníku prostor pro vyjádření svého názoru. Čtenáři si tak mohou udělat celkový obraz o kandidátech na starostu.

Josef Komárek, referent kooperace a nákupu (Nestraníci):
Budeme plně podporovat stávající zaměstnavatele i nové investory ve městě s cílem zachování stávajících a vybudování nových pracovních míst. A pokusíme se zamezit velkému vlivu rádoby „sociálně smýšlejících stran", které v uplynulém volebním období rozvoj nových pracovních míst blokovaly.
S pomocí dotací z EU a národních zdrojů budeme prosazovat vybudování účinných protipovodňových opatření pro Chlumec, Kladruby, Lučice a Pamětník – ve východní části města, v Lučicích a Pamětníku systémem protipovodňových hrází, v západní a severní části technickými a biologickými opatřeními tj. změnou způsobu hospodaření, zvýšením kapacity odvodňovacích systémů, úprava profilu terénu a potřebnými poldry.

Jaroslav Špičák, THP pracovník (KSČM (bezpp)):
Město vlastní pozemky využitelné pro nové provozy lehkého průmyslu nebo služeb. Při konkrétním rozhodování, které podnikatelské záměry podpořit, je však nezbytné vyhodnotit všechny přínosy pro město, ale i případná negativa (např. zvýšení intenzity dopravy).
Proti záplavám je město  schopné realizovat dílčí opatření přímo na svém území. Na komplexnějších řešeních město ale musí spolupracovat s dalšími partnery. Ke zvládnutí „bleskových povodní" jsou již v současné době připravovány studie pro vybudování technických opatření (např. suché poldry). Bude se ale jednat o majetkově i finančně velmi náročné akce.

Jiří Krenčík, pedagogický pracovník (ČSSD (bezpp)):
Nezaměstnanost nelze řešit bez pomoci státu. V Chlumci bych se snažil o rozvoj průmyslové zóny, zlepšení spolupráce města s firmami a podnikateli ve městě i v regionu, hledání náhradních výrobních programů, rozšíření veřejně prospěšných prací, oživení zemědělství a potravinářství. Zintenzivnil bych spolupráci s ÚP, využil programů EU.
V protipovodňových opatřeních bych navázal na již provedená řešení, seznámil se s rozpracovanými či plánovanými a zvolil další postup tak, aby nedošlo k jejich případnému znehodnocení. Pokračoval bych ve zpracování k přírodě blízkým protipovodňovým opatřením.

Zaplavené hřiště v Chlumci nad Cidlinou z června roku 2013.Miroslav Uchytil, starosta města (KDU-ČSL):
Chlumec nad Cidlinou má díky dostavěné dálnici výbornou strategickou polohu pro lákání nových investorů. V územním plánu města jsou vyhrazeny dvě plochy o výměře 11 ha pro rozvoj průmyslu. Bohužel legislativa je dnes taková, že stačí několik úporných stěžovatelů proti výstavbě průmyslového areálu. V každém případě má Chlumec nad Cidlinou nakročeno během příštích 3 let až ke 300 pracovním místům.
V současné době máme avízo z MŽP ČR, že budeme příjemci dotace na projektovou dokumentaci na protipovodňová opatření. Pokud se toto podaří během několika let realizovat, bude před povodněmi chráněn nejenom Chlumec nad Cidlinou, ale i řada obcí po směru toku Cidliny.

Luboš Suchánek, podnikatel (Volba pro město (bezpp)):
Když budu mít tu příležitost, tak budu vždy podporovat ty projekty, které pomůžou snížit nezaměstnanost v našem městě a okolí a přitom významně nenaruší jeho krajinný ráz.
Před několika dny byla městem vyhlášena výzva k předložení cenové nabídky na zpracování studie proveditelnosti na přírodě blízká protipovodňová opatření. Výsledky studie budou základem pro zpracování vlastního projektu, se kterým se bude město ucházet o státní či evropskou dotaci na vlastní realizaci protipovodňových opatření šetrných k přírodě. Ta slova „šetrných k přírodě" bych prosil podtrhnout, neboť nejsem příznivcem obřích betonových valů či koryt, které by narušily ráz naší malebné krajiny.

Miroslav Louda, praktický lékař (ODS):
Lídr Občanské demokratické strany dostal od Hradeckého deníku samozřejmě také prostor, ale jeho odpověď nepřišla před uzávěrkou.

Otakar Kuchař, učitel (Nezáv. kand. s podporou TOP 09 (bezpp))
Stejně jako jeho protivník ani Otakar Kuchař se na položené otázky nevyjádřil.

Kandidují policisté, diplomat i kastelánka ze zámku

Voliči v Chlumci nad Cidlinou volí do zastupitelstva města jednadvacet členů. V roce 2010 přišlo k urnám 52,13 procent voličů.

Stejně jako letos si lidé mohli vybírat ze sedmi kandidátek. Nejvíce mandátů získala KDU-CSL v čele se současným starostou Miroslavem Uchytilem, který vedl město i v předchozím volebním období.  Čtyři mandáty připadly České straně sociálně demokratické. Po dvou křeslech v zastupitelstvu získaly ostatní strany a uskupení – KSČM, TOP09, ODS, Nezávislí a Nestraníci.

V sedmičlenné radě města pak zasedli zástupci vítězné KDU-ČSL, ODS, TOP09, Nestraníků a KSČM.

Letos mohou lidé karty rozdat jinak, záleží jak dopadnout volby, které se uskuteční 10. a 11. října.

Z pohledu věku do chlumeckého zastupitelstva kandidují jako nejmladší dvě devatenáctileté studentky, jedna z nich studuje vysokou školu, druhá gymnázium. Nejstarším zastupitelem by se v případě zvolení mohl stát osmaosmdesátiletý důchodce.

Pokud bychom prozkoumali povolání kandidátů, tak do chlumecké komunální politiky míří spousta učitelů základních i mateřských škol. Na kandidátkách ale najdeme i policisty, památkáře, kuchaře, účetní, podnikatele, kastelánku zámku či diplomata.

Zvolte si svého starostu
Kdo se stane starostou či primátorem ve vašem městě? Rozhodovat se bude při komunálních volbách, které se konají 10. a 11. října.
Hlasovat o starostovi svého města ale můžete již teď 
na webu Hradeckého deníku.
Hlasovat pro svého favorita můžete u pěti největších měst 
v bývalém okrese Hradec Králové, kterými jsou Smiřice, Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydžov, Třebechovice pod Orebem a Hradec Králové.
S názory kandidátů na starostu se můžete seznámit 
na stránkách Deníku každé úterý. Příští týden budou na otázky odpovídat kandidáti z Nového Bydžova.