Spolupráce Městské policie Hradec Králové s Bělčí nad Orlicí, Černilovem a Předměřicemi nad Labem by měla pokračovat i v příštím roce. Oficiální potvrzení ohledně spolupráce s posledně jmenovanou obcí ale dají až královéhradečtí zastupitelé na svém příštím zasedání.

Vedení Předměřic i letos požádalo hradeckou městskou policii, aby i nadále zajišťovala veřejný pořádek, 
v letním období pak se zesíleným režimem.

Začátkem tohoto týdne 
s tímto záměrem souhlasili hradečtí radní. Spolupráce má opět pokračovat formou veřejnoprávní smlouvy.

V loňském roce pak hradečtí strážníci podepsali víceletou smlouvu, která je zavazuje ke vzájemné spolupráci s nedalekou Bělčí a Černilovem.

„Služba strážníků mimo město nebude ani v příštím roce na úkor akceschopnosti hlídek na území Hradce Králové, veškeré náklady spojené se službou a výjezdy hradí jednotlivé obce," doplnila mluvčí hradecké radnice Magdaléna Vlčková.

O spolupráci strážníků s obcemi rozhodnou hradečtí zastupitelé

Přes dvanáct let již funguje spolupráce Městské policie Hradec Králové s Předměřicemi 
nad Labem. Vedení obce 
i letos žádá o další spolupráci. Připravenou smlouvu na další rok by měli posvětit hradečtí zastupitelé.

Vzájemná dohoda umožňuje hradeckým strážníkům zasahovat i mimo jejich formální území. Jde především o dohlížení nad pořádkem při velkých letních festivalech a dalších akcí, které se konají na hradeckém letišti. „Obec Předměřice nad Labem je v těsném sousedství katastru území Hradce Králové a nedalekého letiště, kde se konají akce s velkou návštěvností a frekvencí lidí. V případě neuzavření této smlouvy nemohou strážníci operovat za hranicemi našeho města, 
a to ani tehdy, kdyby pronásledovali přestupce či pachatele podezřelého z trestného činu. Museli by se na hranici katastru otočit a od zásahu upustit," vyzdvihl význam spolupráce ředitel hradeckých strážníků Miroslav Hloušek. Vzájemná smlouva má tak důležitý dopad na celkový veřejný pořádek.

Spolupráce s Bělčí a Černilovem pokračuje

V příštím roce hradecká městská policie bude opět zajíždět i do obcí Běleč nad Orlicí či Černilov. V loňském roce byla totiž podepsána víceletá spolupráce. „Na žádost obce Černilov strážníci kromě odchytu psů působí i v oblasti prevence kriminality a dopravní výchovy formou přednášek a praktické výuky na dopravním hřišti. Za několik roků této spolupráce byli psi odchytáváni jen ve zcela výjimečných případech," uvedla mluvčí hradecké radnice Magdaléna Vlčková.

Dohoda myslí i na financování a provoz. Vynaložené náklady za výjezd městské policie hradí daná obec.

Rozšířenější pravomoci mají už nějaký čas hradečtí strážníci na území Bělče 
nad Orlicí. Tam jim dohoda umožňuje vstup do lesů, které jsou často v teplých měsících pod náporem návštěvníků. Někteří z nich často nerespektují zákazy 
a zajíždí na cesty a lesů auty. To je jeden z důležitých motivů, proč probíhá právě dlouhodobě tato spolupráce mezi obcí a strážníky.

„Jakmile zastupitelstvo schválí podpis veřejnoprávní smlouvy, bude to pro nás signál, že můžeme i příští rok sloužit v těchto okolních obcích. Výjezdy strážníků jsou obcemi hrazeny 
v plné výši. V Bělči nad Orlicí je služba strážníků pro příští rok opět spíše zájmem Hradce, jemuž patří sousední lesy," doplnil Miroslav Hloušek.