Zájem je mezi mládeží o gymnázia, odborné školy i učiliště v krajské metropoli. Všichni oslovení ředitelé hlásí převis poptávky nad nabídkou míst v lavicích, někdy i dvojnásobný.

Žáci devátých tříd mohli letos poslat o jednu přihlášku na střední školy méně než jejich o rok starší kolegové. Přesto je však kvůli možnosti dvojí volby obtížné odhadnout, kolik studentů kam skutečně nastoupí. „Je to věštění z křišťálové koule. Záleží až na konečném počtu odevzdaných zápisových lístků,“ říká ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vocelova Vladislav Košťál.

Deváťáci toužící po studiu na gymnáziu musejí od příštího roku počítat s novinkou. Nabídka čtyřletého studia tohoto typu bude v krajské metropoli o jednu možnost „chudší“.

„Rozhodli jsme se otevřít pouze šestileté gymnázium, o které byl vždy enormní zájem. Díky devadesáti nabízeným místům ve třech třídách tak uspokojíme větší počet zájemců, kteří jsou navíc podle vynikajících výsledků ze základních škol velmi kvalitní,“ vysvětluje rozhodnutí Jan Štěrba z Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové.

Do školy na Pospíšilově třídě dorazilo 232 přihlášek.

Na nedalekou Střední průmyslovou školu stavební poslalo svou přihlášku 221 uchazečů.

„Otevírat budeme tři třídy stavebnictví, jednu třídu technického lycea a jednu třídu oboru technické zařízení budov. Přijímat tedy budeme sto padesát studentů,“ říká ředitelka Nataša Ungermannová. Navíc dodává, že mnoho uchazečů využilo také možnosti vyzkoušet si zdarma přijímací testy nanečisto.

Radost z počtu přihlášek na učební obory mají ve Vocelově ulici. „Celkově jsme obdrželi přibližně 350 přihlášek. Zajímavým úkazem je velká kvantita přihlášek na učební obory, která naplňuje naše i celostátní přání o zvýšení zájmu v tomto směru,“ tvrdí zdejší ředitel Vladislav Košťál. Uspokojit na této škole mohou kolem dvou set zájemců.

Spokojeni se zájmem uchazečů jsou i ve Střední škole služeb, obchodu a gastronomie, kde evidují více než šest set přihlášek.

„Téměř u všech oborů převyšuje poptávka nabídku, někdy i více než dvojnásobně. Značný zájem je o učení na kuchaře, kadeřníky a obor hotelnictví,“ upozorňuje zástupkyně ředitelky Vladimíra Baranová.

Lenka Kašparová