„Stále probíhá projektování druhé etapy. Ocitli jsme se ale na rozcestí u objektu SO 02, kterým je hudební, nebo lze říkat také divadelní, pavilon. Dřívější záměr byl objekt pouze rekonstruovat, ale s ohledem na stav konstrukce budovy jsme se rozhodli, že bude lepší, když tento pavilon postavíme celý nový. Navíc cenově to vychází téměř stejně, jako kdybychom prováděli jen dostavbu,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast městských investic Jiří Bláha (ODS). Město předpokládá, že by cena výstavby nového hudebního pavilonu mohla vyjít na zhruba 88 milionů korun. „Celá druhá etapa oprav ZUŠ Střezina by zatím podle prvotních odhadů mohla vyjít na zhruba 200 milionů korun, což skutečně není malá částka. Je ale nutné zmínit, že jde o výraznou modernizaci několika budov včetně výstavby nového pavilonu a pořízení jejich vybavení,“ doplňuje Monika Štayrová (ANO), ekonomická náměstkyně primátora s tím, že ceny se budou ještě měnit, a to zejména s ohledem na výběrové řízení na zhotovitele a cenu materiálu. „Na stanovení přesných čísel je skutečně brzy, nyní jsme ve fázi projektování, které bude ještě několik měsíců pokračovat, poté budeme moci teprve žádat stavební úřad o změnu stavby před jejím dokončením,“ dodává náměstek Bláha.

Rekonstrukce ZUŠ Střezina pokračují od loňského roku, kdy koncem června zde bylo dokončeno parkoviště a stále také pokračují práce na první etapě. Nyní probíhá příprava zadávacích podmínek pro výběrové řízení na zhotovitele, které by mělo být vypsáno během jarních měsíců. V první etapě rekonstrukce, jejíž zahájení se předpokládá ještě v tomto roce, dojde k opravě spojovací chodby, výtvarného pavilonu a tanečního pavilonu. Druhá etapa, na kterou město vloni v srpnu vysoutěžilo projektanta, je zatím ve fázi projektování. Oprav by se pak v budoucnu měla dočkat budova s kancelářemi vedení školy, hudební (divadelní) pavilon nebo pavilony klasické a populární hudby včetně inženýrských objektů.