Nechyběl zde ani betlém. Na závěr děti společně se svými rodiči vypustily lampion štěstí.