Místo vzrostlých stromů pařezy. Nad padlými stromy kroutí hlavou obyvatelé města i ochránci přírody. „Zdá se mi, že letos kácení přesáhlo nějakou rozumnou míru,“ říká Adam Záruba, předseda Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Orlice. Daniel Jeřábek z Technických služeb Hradec Králové se ale nedomnívá, že by se poráželo víc než  v minulých letech. Stromy se podle něj kácí kvůli špatnému stavu nebo bezpečnosti. „Vždy postupujeme v souladu se zákonem o ochraně přírody,“ zdůraznil. Technické služby se také řídí inventarizací stromů, kterou pro město zpracovala externí firma. Většinu pokácených stromů navíc nahrazují novou výsadbou.

Adam Záruba ale postup technických služeb kritizuje: „Pokud je strom nemocný, technické služby znají jediné řešení – kácení.“ Jiná situace je, když hrozí, že by strom spadl na rušnou komunikaci. „V takových případech je třeba k tomu přistupovat razantně,“ uznává Záruba. Technické služby ale podle něj nerozlišují, na jakém místě strom stojí.

Ministr dopravy Dan Ťok předvedl své atletické schopnosti.
Kdy se vrátí dělníci, aby dokončili D11?

Nešťastné vrby

Jako odstrašující případy uvádí Adam Záruba pokácené jasany na třídě Karla IV. nebo vrby na Orlickém nábřeží u staré nemocnice. „Vrby podle mě na břehu ničemu nevadily, protože pod nimi nevede žádná cesta,“ vysvětil Záruba.

Proti tomu se Daniel Jeřábek brání: „Zdravotní stav vrb byl špatný. Smuteční vrby jsou hodně citlivé na hniloby a mohly by se rozlomit stejně jako v minulosti u muzea, kde vrba spadla na auto.“ Uznává, že na nábřeží taková situace nehrozí, hrají si tam ale děti a lidé tam venčí psy.

Informační embargo

Ochranáři si také stěžují, že s nimi město už zásahy do zeleně nekonzultuje, ačkoliv mají zažádáno o informace. Proč odbor životního prostředí mlčí, Záruba neví: „Měl jsem za to, že odbor postupuje rozumně. Za celou zimu nás ale informoval asi jen třikrát, ačkoliv se kácelo dost.“ Lidem, kteří se na ČSOP obrací se stížnostmi na kácení, kvůli tomu ochranáři nemají co říct. I proto chtějí situaci řešit. Podle Daniela Jeřábka si ale lidé na padlé stromy stěžují jen výjimečně. Naopak přibývá žádostí o kácení: „Je jich až stovka ročně. Ne každému ale vyhovíme, nechceme zbytečně porážet zdravé stromy.“

Vizualizace hradeckého sídliště Na Plachtě.
Sídliště Na Plachtě se rozšíří o dům s byty i kancelářemi